Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Jesteśmy na konferencji: MOVE Final Conference w Luksemburgu!

by youth 0 Comments

Prof. Izabela Grabowska, dr Justyna Sarnowska i Dominika Winogrodzka wygłoszą prezentację pt.: Peer groups and migration from middle towns in Poland: The sequences of transitions from education to domestic and foreign labour markets na konferencji zwieńczającej projekt: Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in Europe (akronim: MOVE). Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet w Luksemburgu.

Więcej o Projekcie MOVE

Więcej o konferencji

1 view

Nowa publikacja: Participant Recruitment Challenges in Researching Peer Groups and Migration Retrospectively

by youth 0 Comments

Oddajemy w ręcę czytelnika kolejną publikację z projektu Paczki Przyjaciół i Migracje autorstwa Pauli Pustułki, Natalii Juchniewicz oraz Izabeli Grabowskiej.

Abstrakt poniżej:

Artykuł omawia wyzwania rekrutacji respondentów do retrospektywnego badania podłużnego grup rówieśniczych w kontekście upływającego czasu i mobilności przestrzennej. Opierając się na szerszym jakościowym badaniu w projekcie „Paczki przyjaciół i migracje” w artykule szczegółowo omówiony zostaje proces rekrutacji młodych respondentów w wieku 19–34 lata. Uczestnicy badania pochodzą z trzech miast powiatowych w Polsce i doświadczali migracji tak międzynarodowych, jak i wewnętrznych lub też byli powiązani z rówieśnikami, którzy wyjechali z ich lokalizacji pochodzenia. Respondenci proszeni byli o retrospektywne omówienie czasów swojej młodości/adolescencji, a także o przekazanie kontaktów do członków ich grupy rówie- śniczej z okresu gdy mieli 15–19 lat. Na podstawie doświadczeń terenowych w artykule wyróżniono cztery modele rekrutacji grup rówieśniczych. Obok tych modeli wskazano także warianty oraz powody porażek rekrutacyjnych. Artykuł dostarcza praktycznej wiedzy o strategiach rekrutacji uczestników, szczególnie w kontekście budowania szeroko zakrojonego panelu rówieśniczego w ramach jakościowego badania podłużnego.

Tekst dostępny online:  http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume40/PSJ_13_4_Pustulka_Juchniewicz_Grabowska.pdf

0 views

Pokoleniowe doświadczenia wchodzenia na rynek pracy

by youth 0 Comments

Nieco ponad tydzień temu odbyła się debata „20, 30, 40-latki dziś. Przepaść czy porozumienie?” zorganizowana przez pracownię Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6, będąca częścią cyklu debat o ważnych problemach społecznych. Inicjatywa ta jest finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Celem debaty było prześledzenie strategii życiowych kolejnych pokoleń młodych ludzi, którzy wchodzili na rynek pracy i w dorosłość w Polsce po `89 roku. Paneliści i słuchacze zastanawiali się wspólnie nad tym, co różni i co łączy obecnych 20-, 30- i 40-latków. Uczestnicy debaty opowiadali także, jak doświadczenie PRLu i transformacji lat `90 było formujące dla roczników `70 i `80 oraz, co wyróżnia młodzież, która nie zna poprzedniego ustroju, urodziła się w latach `90, dorastała w „latach powyżej zera” i nie pamięta czasów bez komórki.

Punktem wyjścia dyskusji była hipoteza o przejściu od orientacji na idee w stronę orientacji na estetykę w życiowych postawach kolejnych pokoleń młodzieży. Tematy poruszone w dyskusji dotyczyły stylów życia i mody, pracy i migracji, pamięci pokoleniowej, praktyk cyfrowych, subkulturowości i neoplemienności, aspiracji, marzeń, tęsknot i frustracji ludzi dorastających w III RP.

W debacie udział wzięli paneliści:

Justyna Sarnowska, Uniwersytet SWPS, Młodzi w Centrum Lab, opowiedziała o wchodzeniu na rynek pracy dzisiejszych 40, 30 i 20-latków, o edukacji, migracjach i zmianach w tym zakresie na przestrzeni lat;

Maciej Stolarski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Warszawski, opowiedział o jakości życia na podstawie Diagnozy Społecznej, o orientacjach temporalnych młodych pokoleń i o związkach z perspektywy psychologa;

Michał Florysiak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, historyk idei, opowiedział o pokoleniowości w literaturze 40, 30 i 20- latków (Twardoch, Karpowicz, Żulczyk…).

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Kalinowska – badaczka społeczna. Z wykształcenia socjolog ze specjalnością antropologia współczesności, zajmuje się socjologią młodzieży i badaniem kultury afektywej. Napisała doktorat o praktykach podrywu w sanatoriach i na imprezach klubowych, wcześniej badała szkolne i ludyczne interakcje gimnazjalistów.

Nagranie z pierwszej części debaty

10 views

Pożegnanie dra Marka Cieleckiego

by youth 0 Comments

Z żalem informujemy o śmierci jednego z naszych współpracowników i sympatyków, dra Marka Cieleckiego. Dr Marek Cielecki był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na warsawskim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Zajmował się między innymi badaniem postaw wobec innych i zachowaniami politycznymi reprezentantów różnych generacji. W ubiegłym roku prezentował wyniki przeprowadzonych badań nad uprzedzeniami młodych ludzi w stosunku do imigrantów.

17 views

Młodzi w Centrum Lab na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komitetu Badań nad Migracjami PAN

by youth 0 Comments

W dniach 14-15 września 2017 roku w Lublinie odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nie mogło nas tam zabraknąć!

Prof. Izabela Grabowska jako członek KBnM PAN uczestniczy aktywnie w obradach Komitetu. Ponadto, dr Paula Pustułka wraz z prof. Krystyną Slany prowadzi panel: Dzieci, młodzież i młodzi dorośli w procesach migracyjnych: od poszukiwań własnej drogi do podmiotowego sprawstwa. Panel składa się w dwóch sesji: (1) Dzieci migranci oraz (2) Młodzi migranci – edukacja, rynek pracy, adolesencja. W tej drugiej sesji prof. Izabela Grabowska i Dominika Winogrodzka wygłoszą referat pt. Paczki przyjaciół i  migracje ze społeczności lokalnych: sekwencje przejść z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy.

Ponadto swoje wystąpienie na konferencji ma też Marta Buler, która opowie o Społecznych przekazach migracyjnych w  rodzinie w listach opublikowanych w Chłopie Polskim w Europie i Ameryce na podstawie analizy wykonanej do swojej pracy doktorskiej. Referat Marty ma miejsce w sesji poświęconej badaniom polonijnym. Sesję organizuje prof. Dorota Praszałowicz oraz dr hab. Joanna Wojdon.

Pobierz: Program konferencji

2 views

Prof. Izabela Grabowska weźmie udział w Policy Summer School Joint Research Center

by youth 0 Comments

Jest nam miło poinformować, że prof. Izabela Grabowska weźmie udział w szkole  letniej organizowanej przez Komisję Europejską: Policy Summer School Joint Research Center, prowadząc wykład o interdyscyplinarnym podejściu do kompleksowych rowiązań prawnych w oparciu o przykład migracji i rozwoju (tytuł wystąpienia: Interdisciplinary approach to complex policy issues: A case of migrationdevelopment
nexus).

Program wydarzenia: Masterclasses – JRC-SAS-INGSA Summer School

Więcej o całej inicjatywie – kliknij

2 views

Zespół projektu Paczki przyjaciół & migracje na Dorocznej Konferencji IMISCOE w Rotterdamie!

by youth 0 Comments

Zespół projektu Paczki przyjaciół&migracje przedstawił dwie prezentacje podczas Dorocznej Konferencji sieci badaczy migracji IMISCOE  “Migration, Diversity and Cities”, która miała miejsce w ostatnich dniach czerwca na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Jedno z dwóch wystąpień zespołu (Marty Buler i Dr Natalii Juchniewicz) dotyczyło wstępnych wyników pierwszej fali badania o paczkach i migrach. Druga prezentacja przedstawiona przez Dr Paulę Pustułkę i Justynę Sarnowską oparta została o przygotowywaną właśnie publikację o rekrutacji badanych i wyzwaniach związanych z realizacją tak złożonego badania. Wystąpienie miało miejsce w sesji metodologicznej organizaowanej przez prof. Izabelę Grabowską i Dr Paulę Pustułkę. Czternasty już Kongres IMISCOE zebrał w jednym miejscu 650 osób z Europy i poza Europą.

Justyna Sarnowska, Marta Buler, Natalia Juchniewicz, Paula Pustułka

38 views

Wirtualne podwórko: Młodzi w sieci

by youth 0 Comments

12 czerwca na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach, odbyło się sympozjum: Wirtualne podwórko: Młodzi w sieci. W trakcie wydarzenia miały miejsce cztery wystąpienia.

Profesor Mirosław Filiciak rozpoczął sympozjum od prezentacji pułapek, jakie pojawiają się w badaniach nad młodymi w świecie, zacieraniem się świata wirtualnego i realnego oraz wyzwaniach metodologicznych wynikających z trudności w dostępnie do różnych grup.

Prof. Mirosław Filiciak

Następnie, dr Natalia Juchniewicz zaprezentowała fragment wyników swojego badania poświęconego rytuałom związanym z użytkowaniem smartfonów.

Po przerwie kawowej, Prof. Izabela Grabowska i Justyna Sarnowska opowiedziały o wpływie różnych typów paczek przyjaciół na decyzje życiowe, w tym decyzje o wyjazdach za granicę w oparciu o wyniki I fali badania Paczki przyjaciół i migracje.

Dr Małgorzata Wójcik i Maria Mondry natomiast zaprezentowały wyniki I etapy badania nad cyberbullyingiem. Ustaliły ramy definicyjne i postrzeganie tego typu agresji przez nastolatków.

Dr Małgorzata Wójcik

Na koniec odbyła się dyskusja nad dalszym losem międzynarodowego badania EU Kids Online, którego kolejna edycja ma się odbyć w tym roku. Badacze Młodzi w Centrum Lab oraz dotychczasowa Koordynarorka projektu po stronie polskiej – dr Lucyna Kirwil, dyskutowali o możliwościach finansowania ikształcie kwestionariusza wywiadu, który stanowi narzędzie badawcze.

Dominika Winogrodzka i dr Natalia Juchniewicz

Prof. Izabela Grabowska, Prof. Katarzyna Popiołek (Dziekan WZ Uniwersytetu SWPS w Katowicach)

 

7 views

Sympozjum naukowe – WIRTUALNE PODWÓRKO: MŁODZI W SIECI

by youth 0 Comments

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma (nad)używanie narzędzi elektronicznych przez młodych? Czy nastolatki potrafią sobie jeszcze wyobrazić życie w świecie offline? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w sieci? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas sympozjum naukowego „Wirtualne podwórko: młodzi w sieci”, organizowanego przez Młodzi w Centrum LAB. Wydarzenie jest skierowane do badaczy zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad młodymi, doktorantów i studentów.

Miejsce: Uniewersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9, sala 012

Udział w sympozjum jest nieodpłatny. Chęć udziału prosimy zgłaszać pisząc do nas na adres mailowy: youth@swps.edu.pl

MŁODZI WOLĄ RZECZYWISTOŚĆ ONLINE?

Dla wielu młodych ludzi dorastających z tabletem w dłoni świat wirtualny i realny stanowią jedność. Internet jest dla nich narzędziem tworzenia własnego wizerunku, rozwoju osobistego, budowania i podtrzymywania bliskich i dalszych relacji międzyludzkich. Ułatwia i uatrakcyjnia codzienne funkcjonowanie, ale też może być źródłem wielu zagrożeń. Czas na rzetelną dyskusję o plusach i minusach korzystania z Internetu przez nastolatków, a sympozjum organizowane przez Młodzi w Centrum LAB jest znakomitą okazją do jej podjęcia.

PROGRAM WYDARZENIA

10.00 – poranna kawa i herbata

10.30–10.45 – otwarcie sympozjum i powitanie przez dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prof. Katarzynę Popiołek

10.45–11.15 – Nie tylko media, nie sami młodzi. Pułapki badań praktyk medialnych młodzieży – perspektywa kulturoznawcza/medioznawcza – prof. Mirosław Filiciak (WNHiS, MwC Lab)

11.15-11.30 – dyskusja

11.30–12.00 – Młodzi dorośli użytkownicy smartfonów – dr Natalia Juchniewicz (MwC Lab)

12.00–12.15 – dyskusja

12.15–12.30 – przerwa kawowa

12.30–13.00 – Paczki przyjaciół i decyzje – prof. Izabela Grabowska (WNHiS, MwC Lab), Justyna Sarnowska (MwC Lab):

13.00–13.15 – dyskusja

13.15–13.45 – Cyberbullying i młodzi – dr Małgorzata Wójcik, Maria Mondry i zespół (WZ w Katowicach)

13.45–14.00 – dyskusja

14.00–14.15 – podsumowanie wystąpień przez dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prof. Katarzynę Popiołek

14.00–15.15 – lunch

15.15–16.45 – dr Małgorzata Wójcik (WZ w Katowicach), dyskusja: Młodzi i media. O dalszych perspektywach badawczych i możliwości współpracy w projekcie EU Kids Online; paneliści: prof. Mirosław Filiciak, prof. Mikołaj Cześnik, prof. Izabela Grabowska, dr Lucyna Kirwil, dr Natalia Juchniewicz

16.45–17.00 – podsumowanie wydarzenia – dr Małgorzata Wójcik (WZ Katowice i MwC Lab) i prof. Izabela Grabowska (WNHiS i MwC Lab)

14 views