Relacja z konferencji: TACKLING YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE: IMPROVING OUTCOMES FOR THE YOUNG GENERATION

Według danych EUROSTATU w 2014 roku, stopa bezrobocia w grupie 20-24 lat w całej Unii Europejskiej wyniosła 20,3%. W Grecji wskaźnik ten wciąż przekracza 50%, a Hiszpania jest bliska tego poziomu. W Polsce problem nie jest tak dramatyczny, ale przekraczamy unijną średnią ze stopą – 22,7%. Sytuacja w krajach najbardziej dotkniętych brakiem pracy dla Młodych tylko nieznacznie poprawia się w grupie wiekowej 25-29 lat.

20160224_161712

W Stolicy Europy – Brukseli, 25 lutego 2016 odbyła się  konferencja poświęcona narzędziom do walki z problemem bezrobocia wśród młodych ludzi. Pomysłodawca wydarzenia – Public Policy Exchange – cyklicznie organizuje interaktywne seminaria stanowiące płaszczyznę do debaty i możliwość nawiązania współpracy dla decydentów, praktyków, a także akademików.

Młodzi w Centrum Lab jako ośrodek działający na styku nauki i praktyki był reprezentowany na konferencji przez swojego asystenta – Justynę Sarnowską.

Spotkanie zostało podzielone na 4 części. Podczas pierwszej sesji, programy wspierające bezrobotnych młodych Europejczyków w ramach unijnej polityki, zaprezentowali: przedstawiciel CSR Europe – Jan Noterdaeme oraz Juan Angel Poyatos Leon z organizacji Valencian employment and training service. Jednym z komponentów planowanego wsparcia młodych ludzi w stawianiu ich pierwszych kroków na rynku pracy jest rozwijanie ich umiejętności miękkich. Angel Poyatos Leon mówił też o tym, jak ważne jest wykorzystanie sieci EURES – stworzonej do pobudzania mobilności młodych. Jako kluczowy, przedstawił pomysł aktywności młodych dla młodych – płaszczyznę wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi tej samej generacji.

20160225_100841

W kolejnych sesjach dyskutowano o roli uniwersytetów w przejściu z edukacji na rynek pracy. Swoje wystąpienie miał Simon Reichwald – Dyrektor MyKindaFuture.

Nie mogło zabraknąć również debaty nad rolą pracodawców w inicjacji zawodowej Europejczyków. W tym panelu wzięli udział Marianna Georgallis z European Youth Forum oraz Fons Leroy z European Network of Public Employment Service. W swoim wystąpieniu Leroy nie pominął kwestii młodych opuszczających przedwcześnie swoją edukacje. Podkreślał, że poszukujących pracę można profilować ze względu na posiadane kompetencje.

Na koniec Fritz-Gerhard Kuhn z EVTA i Patrick Manghelinckx z JES zaprezentowani przykłady wykorzystywania szkolnictwa zawodowego i szkoleń technicznych jako drogi do aktywizacji młodych.

Dyskurs europejski o instrumentach wspierających młodych w ich wchodzeniu na rynek pracy wyraźnie się zmienia. Padło wiele głosów, aby starać się rozwijać w młodych ludziach pasję i starać się zwracać uwagę na ich zainteresowania. Dzięki pasjom, mają szansę mieć większą motywację do działania. Kluczowym wydaje się nie tylko umacnianie ich poczucia sprawstwa i kształtowanie miękkich kompetencji, ale również działania, które owe kompetencje pozwolą mierzyć i uznawać.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.