RELACJA Z KONFERENCJI: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

O tym, że studia bez pracy stają się powoli rzadkością napisały autorki raportu: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? 6 czerwca 2016 poświęciliśmy całą konferencję pokoleniu wchodzących w dorosłość młodych i ich dylematach – także tych edukacyjno-zawodowych.

Wydarzenie miało charakter kawiarniany, a tradycyjna konwencja wykładowa została zastąpiona okrągłymi stołami.

Konferencję otworzyło powitanie JM Rektora – prof. Andrzeja Eliasza, który zainicjował w ubiegłym roku spotkania badaczy młodych na Uniwersytecie SWPS, celem integracji środowiska i stworzenia większego projektu, jakim jest Młodzi w Centrum Lab. Ponieważ prof. Eliasz ustępuje z końcem lipca 2016 z funkcji rektora, postanowiliśmy go pożegnać, wręczając pamiątkowy plakat z dedykacją.

kp (1)

otwarcie konferencji przez JM Rektora

kp (2)

Prof. Andrzej Eliasz

I panel rozpoczął prof. Marek Okólski, który opowiedział o wchodzeniu w dorosłość z perspektywy cyklu życia. Jego dyskutantem była prof. Izabela Grabowska.

kp2 (2)

Od lewej: prof. Andrzej Eliasz, dr Anna Hełka, Justyna Sarnowska, prof. Izabela Grabowska, prof. Marek Okólski

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka opowiedziała o realizowanym projekcie dotyczącym psychospołecznych uwarunkowań późnego wchodzenia w dorosłość.

kp2 (3)

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

kp3 (2)

Następnie odbyła się interdyscyplinarna debata o wchodzeniu w dorosłość, którą poprowadził prof. Mirosław Filiciak. Udział w niej wzięli: prof. Mikołaj Cześnik z Warszawy, dr Małgorzata Wójcik oraz dr Anna Hełka z Katowic.

kp2 (1)

prof. Mirosław Filiciak, prof. Mikołaj Cześnik, dr Małgorzata Wójcik, dr Anna Hełka

kp3 (3)

prof. Kazimierz Krzysztofek, prof. Mirosław Filiciak

II panel  poświęcony absolwentom szkół wyższych rozpoczął zaproszony gość z Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Maria Zielińska, która tę grupę w Polsce badała jeszcze w poprzednim systemie ustrojowym. Pani Profesor pokazała, jak wraz z upływem czasu i zmianą społeczną, zmieniały się także problemy badawcze, które stawiano realizując projekty badawcze w tym obszarze.

kp3 (1)

prof. Maria Zielińska

kp4 (3)

prof. Dorota Ilczuk

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, która współpracowała przy Centralnym Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opowiedziała o założeniach systemu i jego użyteczności.

kp4 (5)

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

kp4 (1)

prof. Izabela Grabowska, studenci z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Zaprezentowaliśmy też wyniki badania absolwentów socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS, które było inspiracją do zorganizowania całego wydarzenia. Zespół: Prof. Izabela Grabowska, Justyna Sarnowska, Lidia Głowacka, Anna Kalinowska i Pola Sobaś-Mikołajczyk zaprezentowały wnioski płynące ze zrealizowanego projektu.

IMG_2355

Justyna Sarnowska

Na koniec odbył się panel z udziałem absolwentów, którzy brali udział w badaniu oraz obecnych przez całą konferencję studentów z WZ w Katowicach. Dyskusję poprowadzili absolwenci studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS – dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska oraz dr Michał Lutostański.

kp6 (4)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

kp6 (3)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

kp6 (1)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

Rozstrzygnęliśmy też konkurs na najlepszą fotografię o łączeniu edukacji z pracą. Zwyciężyła fotografia nadesłana przez Panią Magdalenę Kuźmę – studentkę Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Nagrodę wręczył jeden z członków Komisji – prof. Mirosław Filiciak.

kp5 (3)

prof. Mirosław Filiciak, prof. Izabela Grabowska, prof. Maria Zielińska, odbierająca nagrodę – Magdalena Kuźma

kp5 (2)

od lewej: prof. Piotr Skurowski – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS, dr Eliza Borkowska – Prodziekan WNHiS ds. studenckich, prof. Kazimierz Krzysztofek, prof. Mirosław Filiciak, prof. Izabela Grabowska

 

Leave a reply

Your email address will not be published.