Znaczenie stażu w przebiegu dróg edukacyjno-zawodowych młodych Polaków – nowy numer Youth Discussion Paper Sieries!

Znaczenie stażu w przebiegu dróg edukacyjno-zawodowych młodych Polaków. Analiza porównawcza staży w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

Celem tego opracowania było zbadanie znaczenia staży w przebiegu karier edukacyjnozawodowych młodych Polaków, porównując staże w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach. Sformułowane problemy badawcze odnosiły się do sytuacji społecznozawodowej młodych ludzi oraz wpływu staży na kariery zawodowe. Tłem teoretycznym do rozważań była koncepcja racjonalności, która pomogła zrozumieć, czym kierowali się stażyści wybierając staże jako początek swoich dróg zawodowych. Pogłębiona analiza danych zastanych pokazała, że sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest trudna, pomimo stale rosnącej liczby osób z wyższym wykształceniem. Coraz więcej młodych osób decyduje się na odbycie stażu. Pomimo rosnącej popularności tego typu zatrudnienia, brak jest reprezentatywnych danych na temat staży. Jakościowe badanie własne pokazało subiektywne znaczenie staży w karierach edukacyjnozawodowych młodych ludzi. Uchwycono również różnice i podobieństwa staży organizowanych w administracji publicznej i w prywatnych przedsiębiorstwach.

Pełna treść tekstu

Słowa kluczowe: staże, kariery edukacyjno-zawodowe, koncepcja racjonalności

Leave a reply

Your email address will not be published.