Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie Paczki przyjaciół&migracje

Szanowni Państwo!

Ruszył konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie Paczki przyjaciół&migracje. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń.

Wymagania:

  • Uczestnictwo w studiach III stopnia w zakresie socjologii i/lub innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych
  • Ukończone studia wyższe z zakresu nauk społecznych
  • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę nad tekstem
  • Dyspozycyjność w zakresie wykonywania badań terenowych
  • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolności komunikacyjne (praca z osobami młodymi o różnej sytuacji na rynku pracy); silna motywacja do pracy badawczej; pozytywne nastawienie
  • Umiejętność prowadzenia wywiadów pogłębionych
  • Umiejętność pracy w programie do analizy danych jakościowych; mile widziana znajomość programu Atlas.ti
  • Znajomość zagadnień dotyczących rynku pracy
  • Gotowość do przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów

Opis zadań:

Kandydat będzie realizować zadania przewidziane w ramach projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”.
Kandydat będzie przygotowywać swoja rozprawę doktorską w ramach i na podstawie danych zgromadzonych w projekcie.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 18 listopada 2016, 00:00
Forma składania ofert: CV, list motywacyjny oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich prosimy przesłaćelektronicznie na na adres mailowy: youth@swps.edu.pl
Warunki zatrudnienia:

Praca w ramach Młodych w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS, w dynamicznym zespole; okres stypendium: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia); kwota stypendium: 3 tys. PLN (netto).

Dodatkowe informacje:

Proszę przesyłać dokumenty drogą elektroniczną na adres: youth@spws.edu.pl; proszę przesłać dokumenty w jednym folderze zip, podpisanym imieniem i nazwiskiem.

Leave a reply

Your email address will not be published.