Prace o Młodych (YOUTH WORKING PAPERS) zapraszają do publikowania!

Prace o Młodych…

Korzyści dla Autorów

 • to przedpublikacyjna seria poświęcona problematyce osób młodych w różnych grupach wiekowych oraz fazach cyklu życia.
 • Zawiera prace przygotowane zarówno w ramach jednej dyscypliny, jak i prace interdyscyplinarne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 • Posiada własny numer ISSN (2543-5213); procedura uzyskania numeru doi jest w trakcie.
 • Umożliwienie, szczególnie młodym badaczom, rozwinięcia swoich kompetencji publikacyjnych.
 • Zdobycie warsztatu przed publikowaniem w popularnych czasopismach naukowych.
 • Podzielenie się z szerokim gremium swoimi osiągnięciami badawczymi.
 • Rozpoczęcie dyskusji dotyczącej poruszonej w opracowaniu problematyki.
 • Zdobycie konstruktywnej informacji zwrotnej nt. swojej pracy.
swps_jesien_2013_ludzie_232

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Redaktor Prac o Młodych

@: ajastrzebowska@swps.edu.pl

Zapraszamy osoby, które:

 • napisały pracę magisterską związaną z młodzieżą,
 • doktorantów, którzy rozpoczynają prace badawcze w tym obszarze,
 • inne osoby na różnych etapach drogi zawodowej, zajmujące się tematyką osób młodych.

Leave a reply

Your email address will not be published.