Oferta pracy w projekcie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Warszawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, centrum badawcze Młodzi w Centrum Lab

Konkurs: SONATA BIS – ST

Stanowisko: SYPENDYSTA – DOKTORANT/PhD Candidate junior researcher (1 stypendium)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 27 marca 2017

Wymagania:

Niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe z zakresu nauk społecznych;
 • Uczestnictwo w studiach III stopnia w zakresie socjologii;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • Udokumentowane zainteresowania i/lub doświadczenia badawcze związane z co najmniej jednym wymienionych obszarów: socjologia młodych, socjologia migracji, społeczności lokalne, rynek pracy;
 • Silna motywacja do pracy naukowo-badawczej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolności komunikacyjne (praca z osobami młodymi o różnej sytuacji na rynku pracy);

Pożądane:

 • Doświadczenie w kodowaniu danych ilościowych (Excel, SPSS);
 • Doświadczenie w pracy z danymi jakościowymi w programach do analizy danych (np. Atlas);
 • Doświadczenie w obszarze desk research, szczególnie w zakresie kwerend literatury oraz opracowania dokumentów i raportów;
 • Umiejętność prowadzenia wywiadów pogłębionych.

Opis zadań:

Kandydat będzie realizować zadania przewidziane w ramach projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”.

Forma składnia ofert: e-mail: youth@swps.edu.pl; proszę przesłać dokumenty w jednym folderze zip/pdf podpisanym imieniem i nazwiskiem

Warunki zatrudnienia: praca w ramach Młodych w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS, w dynamicznym zespole; okres stypendium: 6 miesięcy okres próbny, z możliwością przedłużenia (projekt trwa do 2020); kwota stypendium: 3 tys. PLN (netto).

Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty – Curriculum Vitae, list motywacyjny, kopia dyplomu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Miejsce składania ofert: youth@swps.edu.pl

Link do ogłoszenia na stronie NCN

Leave a reply

Your email address will not be published.