Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we współczesnym świecie – relacja

W dniach 3-5 kwietnia 2017, mieliśmy przyjemność gościć na Uniwersytecie Zielonogórskim i brać udział w konferencji: Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we współczesnym świecie. Konferencję współorganizował Instytyut Socjologii UZ i Sekcja Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W pierwszym dniu konferencji, miała miejsce debata o psycho-społeczno-kulturowych kontekstach wchodzenia w dorosłość w Polsce współczesnej, w której udział wzięli:  prof. Zbigniew Izdebski, prof. Hanna Liberska, prof. Krystyna Szafraniec i prof. Tomasz Szlendak. Dyskusję moderowała prof. Maria Zielińska.

Od lewej: prof. Hanna Liberska, prof. Zbigniew Izdebski, prof. Krystyna Szafraniec, prof. Tomasz Szlendak i prof. Maria Zielińska

Od lewej: prof. Maria Zielińska, prof. Hanna Liberska, prof. Krystyna Szafraniec, prof. Tomasz Szlendak i prof. Zbigniew Izdebski

Każdy z zaproszonych panelistów miał scharakteryzować pokolenie dzisiejszych młodych dorosłych. Podkreślano wagę zmian na poziomie globalnych, czy europejskim, ale też efekty socjalizacji, które odzwierciedlają się w biografiach dzisiejszych 20 i 30 latków. Dewaluacja dyplomu na poziomie szkoły wyższej, uelastycznienie rynku pracy, nowe media i nowe formy komunikacji, kultura popularna, emancypacja seksualna, czy indywidualizacja ryzyka, to tylko niektóre zagadnienia, dyskutowane podczas debaty.

W kolejnym dniu konferencji, swoje referaty zaprezentowały członkinie Młodych w Centrum: Izabela Mleczko, Monika Malesza oraz Justyna Sarnowska. Izabela Mleczko opowiedziała o wstępnych wynikach badania: Start do kariery realizowanego z Gumtree. Pokazała, czym kierowali się uczniowie szkół zawodowych i techników, wybierając szkołę ponadgimnazjalną. Monika Malesza natomiast, przedstawiła wyniki swojego badania jakoścowego o tym, jakie znaczenie w przebiegu karier zawodowych ma podjęcie stażu.

Od lewej: prof. Piotr Mikiewicz, Monika Malesza

Justyna Sarnowska zaprezentowała koncepcję i założenia projektu: Paczki przyjaciół&migracje.

Od lewej: prof. Piotr Mikiewicz, Justyna Sarnowska

Od lewej: Justyna Sarnowska, dr Marta Kiełkowska, Monika Malesza, prof. Piotr Mikiewicz

W kolejnej sesji, zespół prof. Jolanty Grodowskiej-Leder zaprezentował założenia i pierwsze ustalenia w projekcie: Polityki społeczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS.

Zespół prof. Jolanty Grotowskiej-Leder z Uniwersytetu Łódzkiego oraz moderująca dyskusję prof. Izabela Grabowska

Na koniec dnia, miały miejsce dwa warsztaty. Prof. Kazimierz M. Słomczyński opowiedział o doświadczeniach międzynarodowych badań porównawczych. Prof. Izabela Grabowska opowiedziała o możliwościach finansowania w Polsce i Europie badań naukowych w naukach społecznych.

Prof. Izabela Grabowska

Trzeciego dnia konferencji, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem SWPS a Uniwersytetem Zielonogórskim, która ma na celu powoływanie wspólnych inicjatyw przez Młodych w Centrum i Obserwatorium Młodzieży na Uniwersytetcie Zielonogórskim.

Prof. Maria Zielińska i prof. Izabela Grabowska z umową o współpracy między Uniwersytetem SWPS a Uniwersytetem Zielonogórskim.

Przy wspólnym stole, dyskutowano również o możliwościach współpracy między uniwersytetami w Polsce i Ukrainie w zakresie badania społeczności akademickiej studentów na tych uczelniach.

Od lewej: Zespół badaczy z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franco w Drohobyczu oraz Narodowego Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie, prof. Kazimierz M. Słomczyński, Justyna Sarnowska, prof. Izabela Grabowska, prof. Maria Zielińska

 

Leave a reply

Your email address will not be published.