Nowa publikacja: Participant Recruitment Challenges in Researching Peer Groups and Migration Retrospectively

Oddajemy w ręcę czytelnika kolejną publikację z projektu Paczki Przyjaciół i Migracje autorstwa Pauli Pustułki, Natalii Juchniewicz oraz Izabeli Grabowskiej.

Abstrakt poniżej:

Artykuł omawia wyzwania rekrutacji respondentów do retrospektywnego badania podłużnego grup rówieśniczych w kontekście upływającego czasu i mobilności przestrzennej. Opierając się na szerszym jakościowym badaniu w projekcie „Paczki przyjaciół i migracje” w artykule szczegółowo omówiony zostaje proces rekrutacji młodych respondentów w wieku 19–34 lata. Uczestnicy badania pochodzą z trzech miast powiatowych w Polsce i doświadczali migracji tak międzynarodowych, jak i wewnętrznych lub też byli powiązani z rówieśnikami, którzy wyjechali z ich lokalizacji pochodzenia. Respondenci proszeni byli o retrospektywne omówienie czasów swojej młodości/adolescencji, a także o przekazanie kontaktów do członków ich grupy rówie- śniczej z okresu gdy mieli 15–19 lat. Na podstawie doświadczeń terenowych w artykule wyróżniono cztery modele rekrutacji grup rówieśniczych. Obok tych modeli wskazano także warianty oraz powody porażek rekrutacyjnych. Artykuł dostarcza praktycznej wiedzy o strategiach rekrutacji uczestników, szczególnie w kontekście budowania szeroko zakrojonego panelu rówieśniczego w ramach jakościowego badania podłużnego.

Tekst dostępny online:  http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume40/PSJ_13_4_Pustulka_Juchniewicz_Grabowska.pdf

Leave a reply

Your email address will not be published.