Jesteśmy na konferencji: MOVE Final Conference w Luksemburgu!

Prof. Izabela Grabowska, dr Justyna Sarnowska i Dominika Winogrodzka wygłoszą prezentację pt.: Peer groups and migration from middle towns in Poland: The sequences of transitions from education to domestic and foreign labour markets na konferencji zwieńczającej projekt: Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in Europe (akronim: MOVE). Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet w Luksemburgu.

Więcej o Projekcie MOVE

Więcej o konferencji

Leave a reply

Your email address will not be published.