Migracja otwiera głowy

W połowie listopada gościliśmy na Uniwersytecie SWPS oraz w centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab wyjątkowych maturzystów z I LO w Ełku: Macieja Marchewkę, Wiktorię Surynt, Agatę Bielenicę i Szymona Kowalczyka. Ich przyjazd wiązał się z rozpoczęciem społecznego projektu badawczego pt. Migracja otwiera głowy.

Uczniowie I LO w Ełku oraz prof. Izabela Grabowska

Uczniowie I LO w Ełku w ramach wizyty na Uniwersytecie SWPS wzięli udział w spotkaniu dot. procesu przygotowania i prowadzenia badań społecznych z dr hab., Izabelą Grabowską, prof. Uniwersytetu SWPS oraz w wykładzie pt. Differentiated embedding as a framework for understanding migrants reaction to Brexit i konsultacjach z Louise Ryan, University of Sheffield oraz Visiting Professor SWPS University. Maturzyści mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach z doradczynią zawodową Izabelą Mleczko oraz spotkaniu z Markiem Kozłowskim, przedstawicielem Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Program wizyty obejmował zwiedzanie Uniwersytetu, pobliskiego terenu SOHO Factory i Muzeum Neonów, aby młodzież zobaczyła, jak wygląda proces rewitalizacji Pragi.

Celem projektu Migracja otwiera głowy jest po pierwsze ustalenie, jakie pozamaterialne znaczenie ma w życiu człowieka doświadczenie migracji międzynarodowej. Po drugie chcemy zbadać, jakie są pozapieniężne efekty migracyjne (wyobrażone i zaobserwowane), oraz jakie znaczenie może, czy też ma migracja międzynarodowa w życiu młodych ludzi.

Kolejne etapy projektu przewidują zbieranie danych w I LO w Ełku oraz ich analizę podczas konsultacji online w ramach zaplanowanych webinariów. Wyniki zostaną opublikowane w Serii Prac o Młodych Uniwersytetu SWPS, a ich prezentacja nastąpi w I LO w Ełku na koniec pierwszego kwartału 2019r.

Leave a reply

Your email address will not be published.