Migracja otwiera głowę!

W poniedziałek (10 czerwca) odbyła się dyskusja wokół książki Izabeli Grabowskiej: Otwierając głowę. Migracje i kompetencje społeczne. W roli dyskutanta wystąpił Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, a spotkanie poprowadziła Dominika Pszczółkowska.

Izabela Grabowska, Dominika Pszczółkowska

Książka pomaga zrozumieć, czym są nieuchwytne zasoby człowieka, traktowane jako trudno mierzalne, jakościowe komponenty kapitału ludzkiego, które człowiek nabywa i rozwija w efekcie nieformalnego uczenia się poprzez obserwację, komunikację i wspólne działania z innymi, przez całe życie (lifelong learning) i poprzez różne role społeczne (lifewide learning). Mowa tutaj o kompetencjach społecznych (social skills), które stały się słowem kluczem do współczesnego rynku pracy, a rozwijanie i wzmacnianie ich odbywa się poprzez migracje.

Paweł Kaczmarczyk, Izabela Grabowska

Izabela Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published.