Prof. Izabela Grabowska na dorocznej konferencji Sieci IMISCOE

Podczas dorocznej konferencji Sieci IMISCOE w Malmo, Prof. Izabela Grabowska poprowadziła sesję: Developing theories to understand mobilities and settling strategies in uncertain and insecure contexts, zorganizowaną przez Prof. Louise Ryan z Uniwersytetu w Sheffield.
Więcej informacji

Leave a reply

Your email address will not be published.