Jak inspirować zmianę we własnej społeczności? Badaczki MwC Lab szkołą młodych liderów zmiany

Badaczki z Młodzi w Centrum Lab włączyły się w działania programu Młodzi Głosują Plus prowadzonego w ramach III Misji Uczelni. Program ten, realizowany przez konsorcjum partnerów pozarządowych oraz Uniwersytet SPWS ma za zadanie budowanie i umacnianie kompetencji liderskich, obywatelskich i społecznych wśród młodzieży licealnej.  W ramach finałowej konferencji tegorocznej edycji programu Dr Justyna Sarnowska i Dr Dominika Blachnicka-Ciacek poprowadziły warsztaty z uczniami szkół średnich mające na celu wzmocnienie praktycznych umiejętności dotyczących projektowania zmiany społecznej na poziomie lokalnym. Młodzież uczyła się diagnozować problemy i postawy społeczności lokalnych i interesariuszy wobec konkretnych wyzwań, mapować grupy interesu, realizować badania mające na celu zrozumienie potrzeb, leków i barier oraz budować inkluzywne strategie zmiany. Prof. Izabela Grabowska spotkała się z nauczycielami, żeby im opowiedzieć o idei uczenia się przez całe życie.

Leave a reply

Your email address will not be published.