swps_jesien_2013_ludzie_232Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Psycholog. Z Uniwersytetem SWPS związana jest od 2004 roku. Obecnie na Wydziale Psychologii zajmuje się organizacją obowiązkowych praktyk psychologicznych. Przez 4 lata współpracowała z Biurem Karier, gdzie monitorowała kariery absolwentów. Współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy projekcie monitoringu centralnego – ogólnopolskie badanie karier absolwentów w oparciu o dane ZUS http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/. Swoją pracę doktorską poświęciła zjawisku dopasowania kompetencyjnego pracowników do wymagań stanowisk pracy oraz kompetencjom transferowalnym. Jest redaktorem serii publikacji Młodych w Centrum Lab – Prace o Młodych (ang. Youth Working Papers) http://youth.swps.pl/youth-working-papers/

Interesuje się badaniami psychologicznymi i networkingiem oraz transferem wiedzy z uczelni na rynek biznesowy.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą Zdzisława i Mariana

Wybrane publikacje

Jastrzębowska-Tyczkowska, A., Skarżyńska, K. (2016). Kiedy zadowoleni z pracy są także zadowoleni z życia? Rola kompetencji pracownika i jego dopasowania do środowiska pracy, Czasopismo Psychologiczne (w druku)

Sarnowska J., Głowacka L. Kalinowska A, Sobaś-Mikołajczyk P., Wiśniewska D., Grabowska I., Jastrzębowska-Tyczkowska A. (2016). Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? YOUTH WORKING PAPER No. 1/2016, Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Młodzi w Centrum Lab.

Jastrzębowska, G., Woś, A., Jastrzębowska-Tyczkowska, A., Stanek, K. (2016). Rozwój ekspresji językowej u dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy (LB) i języka (SLI) – analiza porównawcza, (w druku).

Stanek, K., Jastrzębowska, A., Solak, A.(2014). Rola poczucia koherencji w modelu salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie ze stresem w aspekcie wypalenia zawodowego. Praca Socjalna, 2/2014. Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Jastrzębowska, A., Michalaszek, A., Kaczmarek, L. (2012). Metody Mouselab i WebDiP jako przykłady komputerowych metod śledzenia procesu, stosowanych w badaniu procesów decyzyjnych. W: W.J.Paluchowski, A.Bujacz, P.Haładziński, L.Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii (s. 207-222). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Jastrzębowska, A. (2008). Osoby z deficytami słuchu. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 263 – 267). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica.

Jastrzębowska, A., Suchińska, A. (2008). Pomoc instytucjonalna. W: W. Łukowski (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska (s. 229 – 236). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica.

Udział w projektach badawczych

01.2011 – 07.2013   Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej / stanowisko: koordynator ds. absolwentów

Praca w projekcie europejskim (do 07.2013): współtworzenie i koordynowanie prac związanych z tworzeniem metodologii badań, koordynacja realizacji badań (IDI, FGI, CAWI, CATI), analiza zebranych danych ilościowych oraz jakościowych, opracowanie raportów z badań. Przygotowanie, realizacja oraz analiza badania potrzeb absolwentów SWPS.

03 – 05.2009             Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej / stanowisko: koordynator procesu rekrutacji i promocji

Praca w projekcie europejskim pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej – koordynacja procesu rekrutacji badaczy oraz rekrutacji osób badanych; prowadzenie działań promocyjnych Projektu.

06.2006 – 03.2007   Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej / stanowisko:  badacz i redaktor tekstu naukowego

Praca w  projekcie europejskim dotyczącym poznania możliwości społecznych i zawodowych osób z ograniczoną sprawnością pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – pod kierunkiem  Prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej.

Inne aktywności powiązane tematycznie z młodymi

09.2015 – 05.2016   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ koordynacja prac związanych z monitoringiem losów zawodowych absolwentów  w Polsce, tzw. monitoring centralny, realizowany ustawowo (PSW art. 13b) przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3241-mgr-agata-jastrzebowska-tyczkowska