Agata Smolak

Agata Smolak

Politolog, badacz polityki młodzieżowej, kompetencji przyszlosci i przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Dołączyła do Młodzi w centrum LAB (Centrum Młodzieży) Uniwersytetu Nauk Społecznych i Humanistycznych w celu przeprowadzenia badań związanych ze zrozumieniem oczekiwań pracodawców, nauczycieli i młodzieży w odniesieniu do procesu ksztalcenia i szkolenia zawodowego w systemie dualnym oraz sprawdzenie jakie bariery utrudniają tę aktywność. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pisze rozprawę „Polityka młodzieży w sektorze zatrudnienia. Studium przypadku Badanie przyszłych kompetencji wśród uczniow kształcenia i szkolenia zawodowego”. Studiowała również na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz na Uniwersytecie Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie. Była stypendystką programu Schuman w Parlamencie Europejskim w Brukseli, a także w Izbie Reprezentantów w Waszyngtonie. Obecnie jest szefową organizacji młodzieżowej – Mladiinfo Polska, ekspertem ds. Przyszłych kompetencji i konsultantem ds. Projektów europejskich w Akademii Kadr Europejskich.

Publikacja:
Smolak A. (2019) Poprawa jakości organizacji poprzez rozwój zawodowy pracowników. Przegląd wybranych teorii uczenia się w miejscu pracy z perspektywy przedsiębiorstwa społecznych, w: Wyzwania współczesnej gospodarki w badaniach doktorantów i młodych naukowców, (red.) Wachowiak W. Oficyna Wydawnicza SGH.