helke

Dr Anna Hełka

http://www.swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/336-wroclaw/uczelnia-wrocaw/kadra-wroclaw/6118-anna-helka

 

 

 

 

 

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Psychologii (Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu – 2010). Od 2006 roku pracownik etatowy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu a od października 2013 roku w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. W pracach naukowych koncentruje się przede wszystkim na szeroko pojętej psychologii ekonomicznej w tym również kwestiach aktywizacji zawodowej młodych. Zainteresowania naukowe: zadłużanie się, preferencje zorientowane społecznie w decyzjach ekonomicznych oraz w życiu, wizerunek kobiet i mężczyzn w prasie. Zdobywczyni I nagrody w konkursie na najlepszy artykuł zgłoszony przez studenta lub doktoranta (Best Student Paper) na konferencji IAREP 2008 w Rzymie oraz laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu psychologii ekonomicznej organizowanej przez akademickie stowarzyszenie psychologii ekonomicznej TONUS. Od ponad 10 lat praktycznie zajmuje się również zarządzaniem zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, adaptacji, motywacji, szkoleń oraz oceny i rozwoju pracowników. Prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą Rozwojosfera.pl.

Obszary tematyczne w Centrum:

Przejścia, Społeczności lokalne i kompetencje obywatelskie młodych

Wybrane publikacje: Profil w Bazie Wiedzy

Członkostwo w stowarzyszeniach/ organizacjach:

International Association for Research in Economic Psychology (IAREP), International Association of Applied Psychology (IAAP), Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Udział w projektach badawczych:

  • Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego (An innovative method of shaping active educational and vocational attitudes among junior high school students with difficulties from the province of Lower Silesia), EFS – The European Social Fund kwota finansowania: 877 433,00 PLN, lata realizacji: 2012-2015
  • The impact of situational factors on propensity to prosocial or individualistic behavior in two person economic games for adults and children (Wpływ czynników sytuacyjnych na skłonność do zachowań prospołecznych lub indywidualistycznych w dwuosobowych grach ekonomicznych u dorosłych i dzieci), Grant Ministry of Science and Higher Education nr NN106128635 kwota finansowania: 120 680,00 PLN, lata realizacji: 2008-2010

Aktywność w mediach powiązana tematycznie z młodymi:

Rzeczpospolita, „Przetrwać trudne początki w pracy”, Przemysław Sałek, 07.09.2013 (komentarz eksperta w artykule)

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/swps-pomoze-mlodziezy-z-trudnosciami-w-nauce

http://matura.onet.pl/1641507,artykuly.html

http://www.eid.edu.pl/index.php?mod=news&nid=2389