Anna Kalinowska

Anna Kalinowska

Związana z Zespołem Młodych w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS od 2015, kiedy brała udziała w charakterze badacza w projekcie Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu i łączenie edukacji z pracy, a następnie przygotowaniach konferencji i publikacji podsumowującej. Kulturoznawca, absolwentka studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W procesie obrony rozprawy doktorskiej pt.: Praktyki medialne jako technologie self. Wytwarzanie ja w dobie cyfrowej kontroli pod kierunkiem prof. Mirosława Filiciaka, która została czasowo odroczona z powodu epidemi COVID-19.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z socjologią sieci, tożsamością użytkownika, rozwija adaptację koncepcji technologii siebie w epoce cyfrowej. Posiada 10-letnie doświadczenie badawcze w obszarach polityk kulturalnych i kultury cyfrowej, również w projektowaniu autorskich badań naukowych i komercyjnych w tych obszarach.

Należy do Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Wspiera proces produkcji konferencji Tech/Spo oraz Kongresu Edukacji Medialnej.

Wybrane publikacje:

Kalinowska A.; Technologie self, czyli „programowanie” dryfujących tożsamości [w:] Kultura Popularna 2018; 3 (57): 91-100.

Kalinowska A.; Technologie siebie. Jak współczesne praktyki medialne wpływają na codzienne działania użytkowników? [w:] Państwo i Społeczeństwo, nr 3/2017, e-ISSN 2451-0858.

Kalinowska A.; (Re)transmisja wartości. Społecznokulturowe przesunięcie w pojmowaniu generacyjnej roli nowych technologii [w:] Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa; Wydawnictwo Libron.