Zespół

Dr Katarzyna Wojtkiewicz – kierownik projektu
Katarzyna Szczepaniak – badaczka
Dr Magdalena Łużniak-Piecha – badaczka
Dr Justyna Sarnowska – badaczka