Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja

by youth 0 Comments

Jan Ciemniewski, aktywista Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, kadr z filmu „Symbioza”

„Trzeba mieć nadzieję, że świat można zmienić, choć nie należy mieć pewności” – mówiła jedna z rozmówczyń badania na temat stosunku młodych Polaków do zmian klimatycznych, kierowanego przez Dr Dominikę Blachnicką-Ciacek z  Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS.

Jak młodzi ludzie w Polsce mierzą się z problemem kryzysu klimatycznego? Jak kształtują się relacje między świadomością, wiedzą i praktykami? Gdzie leży poczucie odpowiedzialności i wpływu “zwyczajnych” Polaków na stan i losy Ziemi, a jak to wygląda z perspektywy aktywistów i aktywistek? Zapraszamy do lektury właśnie opublikowanego raportu z badań oraz obejrzenia cyklu etiud dokumentalnych przybliżających sylwetki osób zaangażowanych w działania proklimatyczne.

 

 

5 views

Projekt BULTRA – ruszamy z rekrutacją!

Jak doświadczenie szkolnej przemocy rówieśniczej wpływa na podejmowanie decyzji w życiu dorosłym?

Czy funkcjonowanie w roli sprawcy, ofiary lub świadka przemocy klasowej w okresie adolescencji ma znaczenie dla dalszej edukacji, pełnionych ról zawodowych i rodzinnych w życiu dorosłym?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu naukowego „BULTRA – Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji”


Jaki jest cel badania? Określenie wpływu doświadczania przemocy rówieśniczej na kształtowanie się biografii młodych ludzi w obszarze edukacji, rynku pracy, życia osobistego/rodzinnego jak i decyzji mobilnościowych.

Kogo szukamy? W badaniu wezmą udział osoby w przedziale wiekowym 19-3o lat, które doświadczyły przemocy rówieśniczej (w roli sprawcy, ofiary lub świadka).

Na czym będzie polegać badanie? Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, każdy uczestnik/uczestniczka badania otrzyma wiadomość potwierdzającą z prośbą o ustalenie dogodnego terminu rozmowy, która odbędzie się online i potrwa ok. 1.5-2 godziny.

Dlaczego warto wziąć udział? Udział w projekcie ma nie tylko znaczenie naukowe, ale pozwala osobom badanym na uporządkowanie swoich doświadczeń i refleksję nad ich potencjalnym wpływem na podejmowane decyzje w życiu dorosłym.

Formularz rekrutacyjny znajduje się tutaj

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami BULTRA 


Dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie!

Zespół badawczy:

dr Paula Pustułka

dr Małgorzata Wójcik

Dominika Winogrodzka

Maria Mondry

Masz dodatkowe pytania związane z udziałem w projekcie? Skontaktuj się: dwinogrodzka@swps.edu.pl

166 views

Artykuł o solwatacji społecznej przyjęty do druku w Studiach Socjologicznych

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że artykuł napisany przez dr Justynę Sarnowską, dr Paulę Pustułkę i Igę Wermińską-Wiśnicką pt. Słabe państwo i solwatacja społeczna w obszarze łączenia pracy   z rodzicielstwem został przyjęty i zostanie opublikowany w Studiach Socjologicznych.

Publikacja powstała na podstawie wyników badań fokusowych prowadzonych z rodzicami i pracodawcami w ramach dwóch projektów badawczych “Fokus na 100 lat praw kobiet” oraz “Łączenie rodzicielstwa z pracą z perspektywy rodziców-pracowników oraz pracodawców.  Autorki użyły pojęcia solwatacji znanego z chemii, do zaprezentowania procesu powolnego „rozpuszczania się” porządku prawnego związanego z opieką nad dzieckiem w wyniku różnych interakcji społecznych.

Powstałe w ten sposób pojęcie solwatacji społecznej odnosi się do praktyk związanych z godzeniem obowiązków pracownika i rodzica na poziomie makro (państwo), mezo (przedsiębiorstwo) i mikro (rodzina).  Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

8 views

Rozpoczynamy projekt MATKA 360

by youth 0 Comments

Zespół MwC rozszerza działania badawcze dotyczące tranzycji do macierzyństwa poprzez projekt Matka 360 stopni – droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek i ekspertów, w ramach którego przeprowadzone zostaną rozmowy badawcze z ekspertami, zawodami wspierającymi proces ciąży i rodzicielstwa oraz blogerami parentingowymi.

Projekt Matka 360 jest projektem wspierającym przedsięwzięcie badawcze GEMTRA (http://youth.swps.pl/gemtra/). Celem projektu jest diagnoza zjawiska macierzyństwa intensywnego, przyjrzenie się zawodom przyszłości (teraźniejszości?) związanymi z usługami wsparcia społecznego (s)tworzonymi dzięki rozwojowi Internetu w pokoleniu Y i Z oraz wpływ pandemii na zmiany dotyczące podejściom do macierzyństwa.

Macierzyństwo profesjonalizuje się, w związku z czym wymaga stałej interwencji różnego typu ekspertów reprezentujących różne obszary ważne na etapie tranzycji do rodzicielstwa. Po pierwsze, przy szczególnym stopniu zmedykalizowania ciąży oraz prywatyzacji opieki medycznej w Polsce, kobiety decydujące się na macierzyństwo przypisują istotną rolę lekarzom ginekologom oraz położnym.

Wiedza o macierzyństwie w coraz mniejszym stopniu pochodzi zatem z transmisji międzypokoleniowej czy socjalizacyjnej, a częściej opiera się na przekazie personelu medycznego oraz – co ważniejsze – z ekspertyzy oferowanej przez młodych ekspertów (zob. też Gee, Levine 2009), których kwalifikacje niekoniecznie formalnie dotyczą wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie ciąży i porodu.

Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi internetowych, m.in. Hangout, Skype, Zoom, Teamlink i inne. Z jednej strony jest to odpowiedź na sytuację epidemiologiczną, z drugiej, pozwoli na dotarcie do ekspertów świadczących usługi w różnych regionach kraju. Szczegóły TUTAJ.

3 views

Rusza nowy projekt BULTRA!

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy w MwC Lab nowy projekt BULTRA: „Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji”.

Projekt ma na celu zrozumienie znaczenia retrospektywnego czynnika psychologicznego (tj. szkolna przemoc rówieśnicza w okresie adolescencji i uczestnictwo w niej w charakterze ofiary, sprawcy lub świadka) na późniejsze procesy tranzycyjne związane z wchodzeniem w dorosłość.  Chcemy zbadać, na ile syndrom post-bullyingowy i szersze doświadczenia bullyingu wpływają na współczesne biografie młodych ludzi, zarówno w zakresie edukacji, rynku pracy, życia osobistego/rodzinnego, jak i decyzji mobilnościowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu!

9 views

Nowa publikacja z projektu CEEYouth

by youth 0 Comments

Miło nam poinformować, że na podstawie wyników badań prowadzonych w projekcie CEEYouth ukazał się artykuł Agnieszki Trąbki i Pauli Pustułki „Bees & butterflies: Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks post-Brexit” opisujący strategie radzenia sobie z sytuacją Brexitu przez młodych polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Artykuł ukazał się w wolnym dostępie i jest do pobrania ze strony czasopisma Journal of Ethnic and Migration Studies. Zachęcamy do lektury!

6 views

MwC Lab otrzymało nowy grant!

by youth 0 Comments

Jest nam miło poinformować, że jako partner w konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu, właśnie otrzymaliśmy prestiżowy grant w Programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w panelu: MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies, z projektem: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) [PL: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację]. Jak podkreśla Rada Europy: „perspektywa młodzieży rzadko jest uwzględniana w krajowej i międzynarodowej debacie na temat migracji. Potrzeby młodych migrantów powinny być lepiej rozumiane, a ich rola w społeczeństwie europejskim powinna zostać uznana” (COE 2017: 12).

Celem projektu MIMY jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją, co prowadzi do głównego pytania badawczego: Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne z i dla migrantów?

W ramach projektu, proponujemy zestaw metod i technik badawczych takich, jak: statystyczną analizę danych wtórnych; jakościową analizę ustawodawstwa i polityk integracyjnych, zogniskowane wywiady grupowe z młodymi migrantami i ich rodzicami, wywiady częściowo ustrukturyzowane z młodymi migrantami, wywiady eksperckie, analizę dyskursu, wywiady biograficzne, badanie partycypacyjne (eng. participatory action research), badanie mapujące, badanie delfickie.

Członkowie polskiego zespołu: prof. Izabela Grabowska – kierownik projektu, dr Agnieszka Trąbka, dr Justyna Sarnowska i dr Paula Pustułka.

21 views