Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

MwC Lab otrzymało nowy grant!

by youth 0 Comments

Jest nam miło poinformować, że jako partner w konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu, właśnie otrzymaliśmy prestiżowy grant w Programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w panelu: MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies, z projektem: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) [PL: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację]. Jak podkreśla Rada Europy: „perspektywa młodzieży rzadko jest uwzględniana w krajowej i międzynarodowej debacie na temat migracji. Potrzeby młodych migrantów powinny być lepiej rozumiane, a ich rola w społeczeństwie europejskim powinna zostać uznana” (COE 2017: 12).

Celem projektu MIMY jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją, co prowadzi do głównego pytania badawczego: Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne z i dla migrantów?

W ramach projektu, proponujemy zestaw metod i technik badawczych takich, jak: statystyczną analizę danych wtórnych; jakościową analizę ustawodawstwa i polityk integracyjnych, zogniskowane wywiady grupowe z młodymi migrantami i ich rodzicami, wywiady częściowo ustrukturyzowane z młodymi migrantami, wywiady eksperckie, analizę dyskursu, wywiady biograficzne, badanie partycypacyjne (eng. participatory action research), badanie mapujące, badanie delfickie.

Członkowie polskiego zespołu: prof. Izabela Grabowska – kierownik projektu, dr Agnieszka Trąbka, dr Justyna Sarnowska i dr Paula Pustułka.

21 views

Jak inspirować zmianę we własnej społeczności? Badaczki MwC Lab szkołą młodych liderów zmiany

by youth 0 Comments

Badaczki z Młodzi w Centrum Lab włączyły się w działania programu Młodzi Głosują Plus prowadzonego w ramach III Misji Uczelni. Program ten, realizowany przez konsorcjum partnerów pozarządowych oraz Uniwersytet SPWS ma za zadanie budowanie i umacnianie kompetencji liderskich, obywatelskich i społecznych wśród młodzieży licealnej.  W ramach finałowej konferencji tegorocznej edycji programu Dr Justyna Sarnowska i Dr Dominika Blachnicka-Ciacek poprowadziły warsztaty z uczniami szkół średnich mające na celu wzmocnienie praktycznych umiejętności dotyczących projektowania zmiany społecznej na poziomie lokalnym. Młodzież uczyła się diagnozować problemy i postawy społeczności lokalnych i interesariuszy wobec konkretnych wyzwań, mapować grupy interesu, realizować badania mające na celu zrozumienie potrzeb, leków i barier oraz budować inkluzywne strategie zmiany. Prof. Izabela Grabowska spotkała się z nauczycielami, żeby im opowiedzieć o idei uczenia się przez całe życie.

6 views

Migracja otwiera głowę!

by youth 0 Comments

W poniedziałek (10 czerwca) odbyła się dyskusja wokół książki Izabeli Grabowskiej: Otwierając głowę. Migracje i kompetencje społeczne. W roli dyskutanta wystąpił Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, a spotkanie poprowadziła Dominika Pszczółkowska.

Izabela Grabowska, Dominika Pszczółkowska

Książka pomaga zrozumieć, czym są nieuchwytne zasoby człowieka, traktowane jako trudno mierzalne, jakościowe komponenty kapitału ludzkiego, które człowiek nabywa i rozwija w efekcie nieformalnego uczenia się poprzez obserwację, komunikację i wspólne działania z innymi, przez całe życie (lifelong learning) i poprzez różne role społeczne (lifewide learning). Mowa tutaj o kompetencjach społecznych (social skills), które stały się słowem kluczem do współczesnego rynku pracy, a rozwijanie i wzmacnianie ich odbywa się poprzez migracje.

Paweł Kaczmarczyk, Izabela Grabowska

Izabela Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

31 views

Zaproszenie na spotkanie, pt.: Nieoczywiste wymiary migracji

by youth 0 Comments

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pt.: Nieoczywiste wymiary migracji wokół książki Izabeli Grabowskiej, pt.: Otwierając głowę. Migracje i kompetencje społeczne. Prosimy o wysłanie wiadomości z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu na adres: youth@swps.edu.pl.

Więcej szczegółów: https://www.swps.pl/uczelnia/aktualnosci/19659-dyskusja-wokol-ksiazki-izabeli-grabowskiej-otwierajac-glowy-migracje-i-kompetencje-spoleczne.


3 views

Wyróżnienie za rozprawę doktorską w konkursie im. Joanny Matejko dla Justyny Sarnowskiej

by youth 0 Comments

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Koordynator Młodzi w Centrum Lab, dr Justyna Sarnowska została wyróżniona w I edycji konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory za rozprawę doktorską: pt. Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy. Gratulujemy także pozostałym laureatkom konkursu: dr Joannie Kulpińskiej – laureatce nagrody głównej za rozprawę doktorską, mgr Gabrieli Gałeckiej – zdobywczyni nagrody głównej za pracę magisterską oraz wyróżnionym: dr Zofii Trębacz za rozprawę doktorską oraz mgr Marcie Kluszczyńskiej za pracę magisterską.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami pod patronatem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

dr Justyna Sarnowska, prof. Marek Okólski

dr Justyna Sarnowska

24 views

Youth Research Center on the IMISCOE Spring Conference: Transforming Mobility and Immobility: Brexit and Beyond

by youth 0 Comments

The IMISCOE Spring Conference: Transforming Mobility and Immobility: Brexit and Beyond took place on March 28-29 2019 at Sheffield University.

During the first conference day, Dominika Winogrodzka together with Olga Czeranowska (CMR) gave a presentation on “Geographical and occupational trajectories of multiple migrants from Poland” on the session “Future mobility.” Dominika Winogrodzka has presented the preliminary results of the research project “Peer groups and migration”. Dominika Winogrodzka and Olga Czeranowska were analysing the subjective and objective dimensions of careers (including consideration education and human capital, as well as duration and number of migrations) and the motivations behind young people’s international mobility and level of their satisfaction with results of migrations. In the presentation, both were considered quantitative and qualitative aspects of Polish immigration after 1989.

During the second conference day, Professor Izabela Grabowska together with Doctor Agnieszka Trąbka gave a talk on “Youth from Central and Eastern Europe facing risks in the UK. The comparative study of Poles and Lithuanians in the context of Brexit” on the “Brexit and uncertainties” session. The methodological concept of project “CEEYouth: The comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit“ was presented. Professor Izabela Grabowska and Doctor Agnieszka Trabąka were presenting among others the research hypotheses, the mix-method methodology, the profile of participant of the quantitive part, the idea and timetable of synchronous and asynchronous encounters (24 months) and the research agenda (Presentation_Grabowska_Trabka).

Luka Klimavičiūtė (the member of CEEYouth project team) gave a speech on “Lithuanian and Polish returnees: knowledge transfer and long-term knowledge mobility” on “Returnings” session.

The programme of the event is available here.

50 views

POST-DOCTORAL RESEARCHER

by youth 0 Comments

The Faculty of Arts and Social Sciences of SWPS University of Social Sciences and Humanities is inviting applications for a position of Post-doctoral Researcher in the CEEYou(th) project on young Polish and Lithuanian migrants in the United Kingdom, led by Professor Izabela Grabowska, financed by the National Research Center’s (NCN) DAINA funding scheme. Place of work: Warsaw, Poland. Application deadline: March 13, 2019.

PROJECT DESCRIPTION

The CEEYou(th) project is focused on young Polish and Lithuanian migrants in the United Kingdom. Executed by an international Polish-Lithuanian consortium, funded by the National Science Center’s (NCN) DAINA scheme, the project centers on two major ‘new EU’ sending countries and looks at what migrants, 34 years old and younger, “do” to handle the result of the Brexit Referendum vote. The objectives of the project are (1) To compare migrating youth from Poland and Lithuania in the relation to those who stayed in the home countries; (2) To compare and evaluate whether young Poles and Lithuanians are socially “anchored” or embedded in their destination country; (3)To explore various risks experienced by young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit; (4) To analyze how the unfolding implications of Brexit affect life trajectories of Poles and Lithuanians, with a special focus on transitions to adulthood; (5) To explore and compare the latest return migration of young Poles and Lithuanians, and (6) To highlight migratory behaviors of ethnic Poles from Lithuania and ethnic Lithuanians from Poland in the UK.

RESPONSIBILITIES:

 • The post holder will join the CEEYouth team, Youth Research Center and SWPS University on a full-time basis and will have the following responsibilities:
 • Overseeing, supervising and meeting all milestones and outputs of the CEEYouth project with respect to quantitative research.
 • Supporting operationalization of the core CEEYou(th) research tasks and primary involvement in the preparation of quantitative research tools.
 • Leading the analyses of quantitative data used and collected during the project, with the support of the Lithuanian Partners and a PhD student
 • Participation in and leading the activities related to the scientific outputs of the project, e.g. presenting papers at conferences as well as co-authoring research reports and scholarly articles/papers
 • Collaborating with the international project team, especially with the counterparts in Lithuania and with advisors in the UK.
 • As a member of the Youth Research Center, at SWPS University, supporting its activities.
 • Co-supervising junior researchers involved in the CEEYouth project.

QUALIFICATIONS:

 • Doctoral degree in sociology or a closely related discipline
 • Excellent skills in quantitative research methods and, ideally, a good understanding of mixed-methods approaches
 • Demonstrated track record of writing reports and academic publications on migration studies, youth studies, ethnicity, labor market, work, risk or any other topics related to the project, ideally in English

LANGUAGE REQUIREMENTS:

 • Fluent Polish (handling raw data)
 • Good command of Englsih to facilitiate cooperation with an international research team

WE OFFER:

 • Full-time employment contract
 • Gross salary PLN 6,380 per month
 • Opportunity to work on an exciting project with a team of international researchers

REQUIRED DOCUMENTS:

 • Academic CV (with details of qualifications/ degree; scholarly achievements and awards, experience in research projects, academic interests, etc.)
 • List of publications
 • Cover letter explaining your interest in the position and how you see yourself fulfilling the role
 • Please include the following clause on the processing of personal information on your CV: “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.”

APPLICATION PROCESS

Please submit the required documents by March 13, 2019 via the following FORM.

Applications will be evaluated by a hiring committee led by prof. Izabela Grabowska (Principal Investigator). The committee will create a ranking of the candidates. In case of a large number of well-qualified applicants, a second stage of the recruitment procedure will entail face-to-face interviews at the Youth Research Center, at the SWPS University in Warsaw.

The Recruitment Committee reserves the right to contact only the shortlisted candidates.

The Committee’s decision is final and cannot be appealed.

The successful candidate will be announced on March 31, 2019 and will assume job responsibilities on April 1, 2019.

15 views

Migracja otwiera głowy

by youth 0 Comments

W połowie listopada gościliśmy na Uniwersytecie SWPS oraz w centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab wyjątkowych maturzystów z I LO w Ełku: Macieja Marchewkę, Wiktorię Surynt, Agatę Bielenicę i Szymona Kowalczyka. Ich przyjazd wiązał się z rozpoczęciem społecznego projektu badawczego pt. Migracja otwiera głowy.

Uczniowie I LO w Ełku oraz prof. Izabela Grabowska

Uczniowie I LO w Ełku w ramach wizyty na Uniwersytecie SWPS wzięli udział w spotkaniu dot. procesu przygotowania i prowadzenia badań społecznych z dr hab., Izabelą Grabowską, prof. Uniwersytetu SWPS oraz w wykładzie pt. Differentiated embedding as a framework for understanding migrants reaction to Brexit i konsultacjach z Louise Ryan, University of Sheffield oraz Visiting Professor SWPS University. Maturzyści mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach z doradczynią zawodową Izabelą Mleczko oraz spotkaniu z Markiem Kozłowskim, przedstawicielem Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Program wizyty obejmował zwiedzanie Uniwersytetu, pobliskiego terenu SOHO Factory i Muzeum Neonów, aby młodzież zobaczyła, jak wygląda proces rewitalizacji Pragi.

Celem projektu Migracja otwiera głowy jest po pierwsze ustalenie, jakie pozamaterialne znaczenie ma w życiu człowieka doświadczenie migracji międzynarodowej. Po drugie chcemy zbadać, jakie są pozapieniężne efekty migracyjne (wyobrażone i zaobserwowane), oraz jakie znaczenie może, czy też ma migracja międzynarodowa w życiu młodych ludzi.

Kolejne etapy projektu przewidują zbieranie danych w I LO w Ełku oraz ich analizę podczas konsultacji online w ramach zaplanowanych webinariów. Wyniki zostaną opublikowane w Serii Prac o Młodych Uniwersytetu SWPS, a ich prezentacja nastąpi w I LO w Ełku na koniec pierwszego kwartału 2019r.

13 views