Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Sympozjum naukowe – WIRTUALNE PODWÓRKO: MŁODZI W SIECI

by youth 0 Comments

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma (nad)używanie narzędzi elektronicznych przez młodych? Czy nastolatki potrafią sobie jeszcze wyobrazić życie w świecie offline? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w sieci? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas sympozjum naukowego „Wirtualne podwórko: młodzi w sieci”, organizowanego przez Młodzi w Centrum LAB. Wydarzenie jest skierowane do badaczy zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad młodymi, doktorantów i studentów.

Miejsce: Uniewersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9, sala 012

Udział w sympozjum jest nieodpłatny. Chęć udziału prosimy zgłaszać pisząc do nas na adres mailowy: youth@swps.edu.pl

MŁODZI WOLĄ RZECZYWISTOŚĆ ONLINE?

Dla wielu młodych ludzi dorastających z tabletem w dłoni świat wirtualny i realny stanowią jedność. Internet jest dla nich narzędziem tworzenia własnego wizerunku, rozwoju osobistego, budowania i podtrzymywania bliskich i dalszych relacji międzyludzkich. Ułatwia i uatrakcyjnia codzienne funkcjonowanie, ale też może być źródłem wielu zagrożeń. Czas na rzetelną dyskusję o plusach i minusach korzystania z Internetu przez nastolatków, a sympozjum organizowane przez Młodzi w Centrum LAB jest znakomitą okazją do jej podjęcia.

PROGRAM WYDARZENIA

10.00 – poranna kawa i herbata

10.30–10.45 – otwarcie sympozjum i powitanie przez dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prof. Katarzynę Popiołek

10.45–11.15 – Nie tylko media, nie sami młodzi. Pułapki badań praktyk medialnych młodzieży – perspektywa kulturoznawcza/medioznawcza – prof. Mirosław Filiciak (WNHiS, MwC Lab)

11.15-11.30 – dyskusja

11.30–12.00 – Młodzi dorośli użytkownicy smartfonów – dr Natalia Juchniewicz (MwC Lab)

12.00–12.15 – dyskusja

12.15–12.30 – przerwa kawowa

12.30–13.00 – Paczki przyjaciół i decyzje – prof. Izabela Grabowska (WNHiS, MwC Lab), Justyna Sarnowska (MwC Lab):

13.00–13.15 – dyskusja

13.15–13.45 – Cyberbullying i młodzi – dr Małgorzata Wójcik, Maria Mondry i zespół (WZ w Katowicach)

13.45–14.00 – dyskusja

14.00–14.15 – podsumowanie wystąpień przez dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prof. Katarzynę Popiołek

14.00–15.15 – lunch

15.15–16.45 – dr Małgorzata Wójcik (WZ w Katowicach), dyskusja: Młodzi i media. O dalszych perspektywach badawczych i możliwości współpracy w projekcie EU Kids Online; paneliści: prof. Mirosław Filiciak, prof. Mikołaj Cześnik, prof. Izabela Grabowska, dr Lucyna Kirwil, dr Natalia Juchniewicz

16.45–17.00 – podsumowanie wydarzenia – dr Małgorzata Wójcik (WZ Katowice i MwC Lab) i prof. Izabela Grabowska (WNHiS i MwC Lab)

14 views

Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we współczesnym świecie – relacja

by youth 0 Comments

W dniach 3-5 kwietnia 2017, mieliśmy przyjemność gościć na Uniwersytecie Zielonogórskim i brać udział w konferencji: Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we współczesnym świecie. Konferencję współorganizował Instytyut Socjologii UZ i Sekcja Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W pierwszym dniu konferencji, miała miejsce debata o psycho-społeczno-kulturowych kontekstach wchodzenia w dorosłość w Polsce współczesnej, w której udział wzięli:  prof. Zbigniew Izdebski, prof. Hanna Liberska, prof. Krystyna Szafraniec i prof. Tomasz Szlendak. Dyskusję moderowała prof. Maria Zielińska.

Od lewej: prof. Hanna Liberska, prof. Zbigniew Izdebski, prof. Krystyna Szafraniec, prof. Tomasz Szlendak i prof. Maria Zielińska

Od lewej: prof. Maria Zielińska, prof. Hanna Liberska, prof. Krystyna Szafraniec, prof. Tomasz Szlendak i prof. Zbigniew Izdebski

Każdy z zaproszonych panelistów miał scharakteryzować pokolenie dzisiejszych młodych dorosłych. Podkreślano wagę zmian na poziomie globalnych, czy europejskim, ale też efekty socjalizacji, które odzwierciedlają się w biografiach dzisiejszych 20 i 30 latków. Dewaluacja dyplomu na poziomie szkoły wyższej, uelastycznienie rynku pracy, nowe media i nowe formy komunikacji, kultura popularna, emancypacja seksualna, czy indywidualizacja ryzyka, to tylko niektóre zagadnienia, dyskutowane podczas debaty.

W kolejnym dniu konferencji, swoje referaty zaprezentowały członkinie Młodych w Centrum: Izabela Mleczko, Monika Malesza oraz Justyna Sarnowska. Izabela Mleczko opowiedziała o wstępnych wynikach badania: Start do kariery realizowanego z Gumtree. Pokazała, czym kierowali się uczniowie szkół zawodowych i techników, wybierając szkołę ponadgimnazjalną. Monika Malesza natomiast, przedstawiła wyniki swojego badania jakoścowego o tym, jakie znaczenie w przebiegu karier zawodowych ma podjęcie stażu.

Od lewej: prof. Piotr Mikiewicz, Monika Malesza

Justyna Sarnowska zaprezentowała koncepcję i założenia projektu: Paczki przyjaciół&migracje.

Od lewej: prof. Piotr Mikiewicz, Justyna Sarnowska

Od lewej: Justyna Sarnowska, dr Marta Kiełkowska, Monika Malesza, prof. Piotr Mikiewicz

W kolejnej sesji, zespół prof. Jolanty Grodowskiej-Leder zaprezentował założenia i pierwsze ustalenia w projekcie: Polityki społeczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS.

Zespół prof. Jolanty Grotowskiej-Leder z Uniwersytetu Łódzkiego oraz moderująca dyskusję prof. Izabela Grabowska

Na koniec dnia, miały miejsce dwa warsztaty. Prof. Kazimierz M. Słomczyński opowiedział o doświadczeniach międzynarodowych badań porównawczych. Prof. Izabela Grabowska opowiedziała o możliwościach finansowania w Polsce i Europie badań naukowych w naukach społecznych.

Prof. Izabela Grabowska

Trzeciego dnia konferencji, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem SWPS a Uniwersytetem Zielonogórskim, która ma na celu powoływanie wspólnych inicjatyw przez Młodych w Centrum i Obserwatorium Młodzieży na Uniwersytetcie Zielonogórskim.

Prof. Maria Zielińska i prof. Izabela Grabowska z umową o współpracy między Uniwersytetem SWPS a Uniwersytetem Zielonogórskim.

Przy wspólnym stole, dyskutowano również o możliwościach współpracy między uniwersytetami w Polsce i Ukrainie w zakresie badania społeczności akademickiej studentów na tych uczelniach.

Od lewej: Zespół badaczy z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franco w Drohobyczu oraz Narodowego Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie, prof. Kazimierz M. Słomczyński, Justyna Sarnowska, prof. Izabela Grabowska, prof. Maria Zielińska

 

87 views

Oferta pracy w projekcie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

by youth 0 Comments

Warszawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, centrum badawcze Młodzi w Centrum Lab

Konkurs: SONATA BIS – ST

Stanowisko: SYPENDYSTA – DOKTORANT/PhD Candidate junior researcher (1 stypendium)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 27 marca 2017

Wymagania:

Niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe z zakresu nauk społecznych;
 • Uczestnictwo w studiach III stopnia w zakresie socjologii;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • Udokumentowane zainteresowania i/lub doświadczenia badawcze związane z co najmniej jednym wymienionych obszarów: socjologia młodych, socjologia migracji, społeczności lokalne, rynek pracy;
 • Silna motywacja do pracy naukowo-badawczej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolności komunikacyjne (praca z osobami młodymi o różnej sytuacji na rynku pracy);

Pożądane:

 • Doświadczenie w kodowaniu danych ilościowych (Excel, SPSS);
 • Doświadczenie w pracy z danymi jakościowymi w programach do analizy danych (np. Atlas);
 • Doświadczenie w obszarze desk research, szczególnie w zakresie kwerend literatury oraz opracowania dokumentów i raportów;
 • Umiejętność prowadzenia wywiadów pogłębionych.

Opis zadań:

Kandydat będzie realizować zadania przewidziane w ramach projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”.

Forma składnia ofert: e-mail: youth@swps.edu.pl; proszę przesłać dokumenty w jednym folderze zip/pdf podpisanym imieniem i nazwiskiem

Warunki zatrudnienia: praca w ramach Młodych w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS, w dynamicznym zespole; okres stypendium: 6 miesięcy okres próbny, z możliwością przedłużenia (projekt trwa do 2020); kwota stypendium: 3 tys. PLN (netto).

Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty – Curriculum Vitae, list motywacyjny, kopia dyplomu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Miejsce składania ofert: youth@swps.edu.pl

Link do ogłoszenia na stronie NCN

7 views

Prace o Młodych (YOUTH WORKING PAPERS) zapraszają do publikowania!

by youth 0 Comments

Prace o Młodych…

Korzyści dla Autorów

 • to przedpublikacyjna seria poświęcona problematyce osób młodych w różnych grupach wiekowych oraz fazach cyklu życia.
 • Zawiera prace przygotowane zarówno w ramach jednej dyscypliny, jak i prace interdyscyplinarne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 • Posiada własny numer ISSN (2543-5213); procedura uzyskania numeru doi jest w trakcie.
 • Umożliwienie, szczególnie młodym badaczom, rozwinięcia swoich kompetencji publikacyjnych.
 • Zdobycie warsztatu przed publikowaniem w popularnych czasopismach naukowych.
 • Podzielenie się z szerokim gremium swoimi osiągnięciami badawczymi.
 • Rozpoczęcie dyskusji dotyczącej poruszonej w opracowaniu problematyki.
 • Zdobycie konstruktywnej informacji zwrotnej nt. swojej pracy.
swps_jesien_2013_ludzie_232

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Redaktor Prac o Młodych

@: ajastrzebowska@swps.edu.pl

Zapraszamy osoby, które:

 • napisały pracę magisterską związaną z młodzieżą,
 • doktorantów, którzy rozpoczynają prace badawcze w tym obszarze,
 • inne osoby na różnych etapach drogi zawodowej, zajmujące się tematyką osób młodych.
5 views

Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość

by youth 0 Comments

Zapraszamy na seminarium Instytutu Nauk Społecznych we współpracy z Młodymi w Centrum Lab, pt.: „Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość”.

KIEDY: 27 lutego (poniedziałek), godzina 15:00

GDZIE: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala konferencyjna na II piętrze

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka zaprezentuje wyniki swojego pilotażowego badania, o tym, jak to jest być dorosłym w dzisieszej rzeczywistości społecznej w Polsce i co to oznacza dla młodych ludzi.

dorota

„Obecnie zauważa się coraz późniejsze osiąganie przez młodych ludzi tak zwanych społecznych wskaźników dorosłości. Wyprowadzka z domu rodzinnego, wchodzenie w związek małżeński, prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, pierwsza praca, ukończenie edukacji czy urodzenie dziecka ma miejsce w coraz starszym wieku. Wskaźniki te w literaturze przedmiotu nazywane są „Wielką Piątką”, (z j. ang. „Big Five” – Settersten, 2011). Należy jednak zauważyć, że „tradycyjne” definiowanie dorosłości poprzez wchodzenie w role społeczne, może różnić się od tego, w jaki sposób młodzi dziś postrzegają i w konsekwencji, definiują dorosłość.” (ze wstępu do referatu).

Autorka referatu postawiła sobie pytania badawcze:

 1. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorosłość, co ten termin oznacza dla nich? Czy obiektywne markery („Big Five”), tj. wyprowadzka z domu, założenie własnego gospodarstwa domowego itd. są postrzegane przez młodych dorosłych jako istotne kryteria dorosłości?
 2. W jaki sposób młodzi osiągają dorosłość? Czy postrzegają siebie jako osoby dorosłe?
 3. Jakie trudności napotykają na swojej drodze do dorosłości?

Badanie zrealizowano w ramach tzw. „mix-method” przy zastosowaniu zarówno jakościowego, jak i ilościowego kompetentu badania. Zebranych ponad 3300 odpowiedzi na internetową ankietę dopełnia 20 wywiadów pogłębionych z młodymi w wieku 18-29 lat.

ZAPRASZAMY

107 views

MŁODZI EUROPEJCZYCY W INTERNECIE – ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

by youth 0 Comments

Zapraszmy na spotkanie, które podsumowuje międzynarodowy projekt realizowany przez 150 naukowców i ekspertów z 33 krajów. Podczas seminarium badacze z polskiego zespołu EU Kids Online przedstawią najważniejsze wyniki badania a także jego założenia metodologiczne, informacje o przebiegu oraz osiągnięcia kolejnych etapów projektu.

Kiedy: 6 lutego, godz. 15:00

Gdzie: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala konf. na IV piętrze

ZAPROSZENIE

O PROJEKCIE

Pierwszy etap projektu (EU Kids Online I, 2007-2009) polegał na zebraniu, opisaniu i ocenie wyników wcześniej przeprowadzonych badań nad korzystaniem z Internetu przez dzieci oraz wskazanie luk w bazie istniejących danych.

W ramach drugiego etapu projektu (EU Kids Online II, 2009-2011) zaprojektowano i przeprowadzono ogólnoeuropejskie badanie ankietowe, w którym wzięły udział dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z 25 krajów Unii Europejskiej.

Analizy oraz badania uzupełniające zrealizowane w trzecim etapie EU Kids Online (EU Kids Online III, 2011-2014) dostarczyły rzetelnej, szerokiej i unikalnej wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań korzystania z Internetu i nowych technologii przez młodych Europejczyków.

Uzyskane informacje o zwyczajach dzieci i rodziców w zakresie korzystania z Internetu będą wykorzystywane przy programach promocji środowiska bezpiecznego Internetu dla dzieci.

Pierwsze trzy etapy projektu były finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet Komisji Europejskiej (obecnie Better Internet for Kids).

ZAPRASZAMY!

1 view

Życie jako projekt – konferencja o Młodych na Uniwersytecie Zielonogórskim

by youth 0 Comments

Mamy przyjemność zasiadać w komitecie organizacyjnym konferencji poświęconej Młodych, która odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

O konferencji

Młodzież jest ważnym segmentem społeczeństwa i odgrywa w społeczeństwie istotną rolę jako ogniwo transferu generacyjnego. Naukowe dyskusje i debaty dotyczące tej kategorii społecznej różnią się od publicystycznych i medialnych przekazów. W jednych i drugich pojawiają się jednak pytania fundamentalne o to, kim są współcześni młodzi ludzie, czy stanowią realną siłę społeczną, czy są zdolni do sprzeciwu i jakich wartości będą bronić najbardziej?

Rola młodzieży w świecie była różnie definiowana w zależności od społecznego zapotrzebowania– od wiernego naśladowania dorosłych, przez zbuntowanie i negację świata dorosłych do obojętności i wygodnej konsumpcji. Szczególnie zmiana widoczna była w okresie przejścia systemowego, kiedy to młodzież z antysystemowej stała się prosystemowa. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce w 2015 młodzież ponownie ujawniła swoje antysystemowe przekonania, które były wyrazem ostrej krytyki władzy, która nie dotrzymała wyborczych obietnic.

Jednocześnie sondaże i badania socjologiczne ostatnich lat pokazują zachodzenie dynamicznych zmian dotyczących koncepcji życia, hierarchii wartości, planów życiowych, postaw wobec edukacji i pracy, postaw wobec ważnych kwestii społecznych w percepcji pokoleń wchodzących w dorosłość w XXI wieku. Młodzież traktowana jako swoisty barometr zmian społecznych może wiele powiedzieć nie tylko o teraźniejszości, ale także o przyszłości. Zachowania współczesnej młodzieży, jej wybory polityczne, jej aktywny (lub bierny) udział w życiu społecznym mogą wskazywać kierunki przeobrażeń.

Celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach młodych ludzi (min. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, konserwatyzm). Ponadto celem jest wymiana doświadczeń naukowych, prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących różnych sfer życia i aktywności współczesnej młodzieży, próba diagnozy współczesnych pokoleń, żyjących w ramach społecznego porządku, który został im przekazany przez poprzednie pokolenia. Niezwykle ważne dla pełnej i rzetelnej diagnozy są odpowiedzi min. na pytania: (1) Jak we współczesnej Polsce dokonuje się zmiana pokoleniowa, w szczególności w zakresie przygotowania do dorosłości, a następnie przekroczenia progu dorosłego życia (wchodzenia w dorosłość)? (2) Jakie dziedzictwo zostało przekazane młodym pokoleniom i jak jest wykorzystywane? (3) Czy i jakie własne reguły życia społecznego generuje młode pokolenie? (4) Na jakich wartościach współczesna młodzież buduje własną tożsamość i identyfikację? (5) Czy uczestnictwo w UE jest dla młodych ludzi ważne w kontekście ich własnego życia? Jak młode pokolenia realizują wchodzenie na rynek pracy w warunkach inteligentnych technologii i zrównoważonego rozwoju?

Obiektem naszych zainteresowań jest przede wszystkim młodzież w wieku 18-29 lat tj. znajdująca się z fazie później adolescencji (18-22 lata) i wczesnej dorosłości (22-29). To wówczas zachodzą zmiany rozwojowe, które w zasadniczym stopniu decydują o dalszym przebiegu społecznych biografii. Podejmowane w tej fazie życia decyzje są znaczące, choć (co jest istotne) niedeterminujące.

Najbardziej pożądane są wyniki badań porównawczych, pozwalających uchwycić trendy i wyjaśnić przyczyny zachodzących zmian.

Podczas konferencji podejmowane będą następujące kwestie:

 • Teorie młodzieży – czy są jeszcze w stanie cokolwiek wyjaśnić?
 • Koncepcje życia, orientacje życiowe, uwarunkowania realizacji życiowych planów
 • Postawy młodzieży wobec istotnych kwestii społecznych – ciągłość i zmiana
 • Edukacja i praca – wchodzenie na rynek pracy, kwestie min. NEET- sów i prekariuszy
 • System wartości i hierarchia wartości (w tym konsumpcja i jej znaczenie)
 • Udział w życiu społecznym i politycznym (udział w protestach, demonstracjach, petycjach itp.)
 • Migracje – dotychczasowe doświadczenie i plany migracyjne
 • Zachowania patologiczne – narkomania, alkoholizm, przestępczość.
 • Kondycja fizyczna i psychiczna, zachowania prozdrowotne i ekologiczne,
 • Odporność na sytuacje stresowe i strategie radzenia sobie z nimi,
 • Przyjaźń, miłość, seks i znaczenie tych sfer w życiu młodych ludzi, emocje i przeżywanie świata, lęki i obawy, funkcjonowanie w grupach rówieśniczych,
 • Internet, uczestnictwo w portalach społecznościowych i ich znaczenie w życiu młodych ludzi.
 • Czas wolny i partycypacja w kulturze

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Ramowy program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

25 views

Międzynarodowe sympozjum Development, society, education & youth 11-12.01.2017

by youth 0 Comments

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz Młodzi w Centrum Lab zapraszają na 2 wykład w serii Wyzwania Humanistyki XXI wieku: Community Development Model: Application for Developing Community Programs, który wygłosi Profesor Barbara Klimek z Arizona State University (USA).Wykład odbędzie się w środę o godzinie 18.00 w Auli Tomaszewskiego na II piętrze. Jest to wydarzenie otwierające Międzynarodowego Sympozjum Development, society, education&youth, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 roku (czwartek), w godzinach 10.00-18.00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj: International Symposium on Development January 2016 NEW FINAL

3 views