Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

Publikacja: The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland

by youth 0 Comments

Mamy przyjemność poinformować, iż w czasopiście z listy A Europe-Asia Studies, właśnie ukazała się publikacja o wchodzeniu na rynek pracy młodych Polaków autorstwa prof. Izabeli Grabowskiej: The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland. Powstawanie tego tekstu zbiegło się z tworzeniem aplikacji: Paczki przyjaciół i migracje, która uzyskała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w konkursie Sonata Bis 5.

Link do artykułu: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2016.1233522

 

3 views

Znaczenie stażu w przebiegu dróg edukacyjno-zawodowych młodych Polaków – nowy numer Youth Discussion Paper Sieries!

by youth 0 Comments

Znaczenie stażu w przebiegu dróg edukacyjno-zawodowych młodych Polaków. Analiza porównawcza staży w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

Celem tego opracowania było zbadanie znaczenia staży w przebiegu karier edukacyjnozawodowych młodych Polaków, porównując staże w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach. Sformułowane problemy badawcze odnosiły się do sytuacji społecznozawodowej młodych ludzi oraz wpływu staży na kariery zawodowe. Tłem teoretycznym do rozważań była koncepcja racjonalności, która pomogła zrozumieć, czym kierowali się stażyści wybierając staże jako początek swoich dróg zawodowych. Pogłębiona analiza danych zastanych pokazała, że sytuacja młodych ludzi na rynku pracy jest trudna, pomimo stale rosnącej liczby osób z wyższym wykształceniem. Coraz więcej młodych osób decyduje się na odbycie stażu. Pomimo rosnącej popularności tego typu zatrudnienia, brak jest reprezentatywnych danych na temat staży. Jakościowe badanie własne pokazało subiektywne znaczenie staży w karierach edukacyjnozawodowych młodych ludzi. Uchwycono również różnice i podobieństwa staży organizowanych w administracji publicznej i w prywatnych przedsiębiorstwach.

Pełna treść tekstu

Słowa kluczowe: staże, kariery edukacyjno-zawodowe, koncepcja racjonalności

4 views

YOUTH DISCUSSION PAPER SERIES No 1

by youth 0 Comments

Oddajemy do rąk czytelnika pierwszy numer Serii Pracy Dyskusyjnych o Młodych.

Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

Pobierz YDPS No. 1_2016

Abstrakt

Studia i praca, które stanowiły do niedawna dwa odrębne obszary, podejmowane równolegle w tym samym czasie, mogą na siebie oddziaływać. Nie tylko w przypadku, gdy są ze sobą powiązane tematycznie, ale także wówczas, gdy pozornie do siebie nie przystają. Praco-studiowanie staje się codziennością coraz większej liczby studentów.
Absolwenci socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS dokonywali swojej inicjacji zawodowej poprzez łączenie edukacji z pracą. Poszerzając horyzonty, pozyskując społeczną wrażliwość oraz kreatywne myślenie, starali się odnaleźć w rzeczywistości jednoczesnego studiowania i pracowania, mierząc się z możliwościami i ograniczeniami tej sytuacji. Oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji transferowanych z uniwersytetu do pracy, przenosili również na płaszczyznę edukacji to, czego nauczyli się w pracy. Była to wiedza o procesach w organizacjach, konkretne umiejętności wykonania zadań oraz kompetencje do tego, by radzić sobie na studiach. Przenoszenie tych ostatnich działo się w sposób nieuświadomiony, co uczyniło je kompetencjami ukrytymi.
Powyższe wnioski zostały opracowane na podstawie jakościowego badania eksploracyjnego socjologów i kulturoznawców, którzy obronili dyplom licencjata lub magistra pomiędzy 2011 a 2014 rokiem i nie byli starsi, niż 30 lat w momencie badania. Przystępując do eksploracji, postawiliśmy sobie następujące pytania badawcze: (1) Jakie są modele wchodzenia absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS na rynek pracy? (2) Jaką wartość na rynku pracy ma dyplom WNHiS Uniwersytetu SWPS? (3) Jakie znaczenie dla późniejszego przebiegu życia zawodowego ma łączenie edukacji z pracą? Jak to oddziałuje na jakość pracy, a jak na jakość edukacji?

Słowa kluczowe: łączenie edukacji z pracą, przechodzenie z edukacji do rynku pracy, młodzi, umiejętności ukryte.

0 views

ZAPOWIEDŹ: Youth Discussion Paper Series

by youth 0 Comments

Już wkrótce uruchomimy YOUTH DISCUSSION PAPER SERIES!

Pierwszym numerem będzię opracowanie poświęcone łączeniu edukacji z pracą na podstawie losów zawodowych socjologów i kulturoznawców z dyplomem Uniwersytetu SWPS.

YDPS

Youth Discussion Paper Series to seria poświęcona problematyce osób młodych w różnych grupach wiekowych oraz fazach cyklu życia.

Młodzi o młodych. Celem serii Youth Discussion Paper Series jest umożliwienie, szczególnie młodym badaczom, rozwinięcia swoich kompetencji publikacyjnych, podzielenie się z szerokim gremium swoimi osiągnięciami badawczymi i rozpoczęcie żywej dyskusji dotyczącej poruszonej w opracowaniu problematyki. Zapraszamy osoby, które napisały pracę magisterską związaną z młodzieżą, doktorantów, którzy rozpoczynają prace badawcze w tym obszarze i inne osoby na różnych etapach drogi zawodowej.

Każda publikacja będzie recenzowana przez przedstawiciela Rady Naukowej ściśle współpracującej z Youth in Center LAB, dzięki czemu młody badacz otrzyma konstruktywną informację zwrotną nt. swojej pracy. Można zgłaszać prace przygotowane zarówno w ramach jednej dyscypliny, jak i prace interdyscyplinarne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Rada Naukowa

Redaktor Serii

4 views

RAPORT Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

by youth 0 Comments

Jakie są modele wchodzenia absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS na rynek pracy? Jaką wartość na rynku pracy ma dyplom WNHiS Uniwersytetu SWPS? Jakie znaczenie dla późniejszego przebiegu życia zawodowego ma łączenie edukacji z pracą? Jak to oddziałuje na jakość pracy, a jak na jakość edukacji?

Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w badaniu: Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu oraz łączenie edukacji z pracą realizowanym pod kierownictwem prof. Izabeli Grabowskiej finansowanym ze środków na badania statutowe Wydziału.

Od listopada 2015 do stycznia 2016 przeprowadziliśmy 41 wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych z kulturoznawcami i socjologami.

Jest nam miło podzielić się wynikami badania w raporcie, który prezentujemy poniżej:

Raport Absolwenci

Wyniki badania zaprezentujemy też podczas konferencji: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 6 czerwca, w godzinach 10.00-18.00.

8 views

ZAPOWIEDŹ: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

by youth 0 Comments

Już niedługo udostępnimy raport pt: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? będący podsumowaniem wyników badania eksploracyjnego: Losy zawodowe absolwentów WNHiS (Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych) Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu oraz łączenie edukacji z pracą, który zrealizowaliśmy pod kierunkiem prof. Izabeli Grabowskiej na przełomie 2015 i 2016 roku. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków na badania statutowe Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Badanie dotyczyło tego, jak socjologowie i kulturoznawcy z dyplomem SWPS wchodzili na rynek pracy oraz jak postrzegają swój dyplom  i wszystkie doświadczenia, które pojawiły się w tamtym czasie z perspektywy kilku lat.

Badanie zrealizowaliśmy na próbie jakościowej 41 absolwentów za pomocą pogłębionego wywiadu ustrukturyzowanego. Wyniki zaprezentujemy podczas konferencji: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą, która odbędzie się 6 czerwca w Uniwersytecie SWPS.

KONKURS DLA PRACUJĄCO-STUDIUJĄCYCH!!! ZRÓB ZJĘCIE, KTÓRE KOJARZY CI SIĘ Z PRACO-STUDIAMI!

 

0 views