Cyberprzemoc wśród młodzieży to poważny problem, głównie ze względu na zwiększającą się liczbę użytkowników Internetu oraz coraz szerszy zakres jego użycia. 97 % użytkowników Internetu w Polsce stanowią osoby w wieku 18-24 lat, spędzające w sieci średnio 17 godzin tygodniowo (CBOS, 2015). Nastolatkowie funkcjonują głównie w obszarze portali społecznościowych oraz aplikacji, które pomimo niewątpliwie wielu zalet, takich jak możliwość płynnej komunikacji z rówieśnikami, czy dzielenie się swoimi pasjami niosą ze sobą spore zagrożenie związane przede wszystkim z internetową anonimowością i wszechstronnością działań osoby stosującej przemoc. Problem cyberprzemocy nie został dotąd wnikliwie zbadany na polskim gruncie, w związku z tym w marcu 2016 roku na katowickim wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego został powołany zespół badawczy zajmujący się problematyką przemocy internetowej wśród uczniów szkół średnich.

Kilka ważnych informacji:

Siedmio-osobowy zespół badawczy został powołany przez Marię Mondry. Opiekę naukową sprawuje Dr Małgorzata Wójcik

Jak dotąd udało się nam przebadać 135 uczniów szkół średnich z województwa małopolskiego i śląskiego.

W pierwszym etapie badań wykorzystaliśmy ankietę, w której zadaliśmy uczniom 6 pytań otwartych  dotyczących istotnych dla nas kwestii.

Na podstawie otrzymanych wyników udało się nam:

– zdefiniować cyberprzemoc;

– porównać szkodliwość przemocy internetowej i bezpośredniej;

– poznać zachowania, które uczniowie uznają za mogące narazić na przemoc w Internecie;

– zidentyfikować różnice pomiędzy cyberprzemocą, a hejtem.

– poznać osobiste doświadczenia uczniów z cyberprzemocą;

– wyodrębnić konsekwencje przemocy internetowej wobec sprawcy i ofiary.

Badamy metodami jakościowymi, ponieważ interesuje nas przede wszystkim perspektywa ucznia i sposób w jaki interpretuje badane zjawisko.

W drugim etapie będziemy korzystać z metody partycypacyjnej, w którym uczniowie staną się aktywnymi uczestnikiem projektu  i badaczami zagadnień które bezpośrednio ich dotyczą i w których są ekspertami.

 

Autor: Maria Mondry