Dr Dominika Blachnicka-Ciacek

Socjolożka wizualna (Dr, 2016, Goldsmiths, University of London). Zajmuje się badaniem relacji między miejscem, przestrzenią i pamięcią w kontekstach wielokulturowych, migracyjnych i uchodźczych.

Na Uniwersytecie SWPS pracuje jako  Senior Post-doc w projekcie H2020: Empowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY).

Kierowniczka projektu ‘Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Świadomość, emocje i praktyki’.

Współkierowniczka projektu ‘Czas kryzysu: Strategie radzenia sobie ze świadomością kryzysu klimatycznego i kosztami emocjonalnymi aktywizmu klimatycznego’ (razem z Marzeną Cypryańską-Nezlek)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Antropologia pamięci i migracji, emocjonalne i afektywne aspekty doświadczeń migracyjnych szczególnie na obszarach objętych konfliktem i terenach postkonfliktowych
  • Integracja i polityka goszczenia migrantów i uchodźców w miastach ze szczególnym uwzględnieniem roli przestrzeni publicznej
  • Wyzwania globalne związane z mobilnością, szczególnie zmiany klimatyczne, sprawiedliwość ekologiczna oraz nowych form (kryzysowych) wspólnotowości i (prze)trwania
  • Innowacje metodologiczne w badaniu mobilności, partycypacyjne i wizualne metody badań nad migracją i pamięcią, miastem i uczestnictwem
  • Bliski Wschód (szczególnie Palestyna, Liban, Izrael), Europa

AUTORKA PROJEKTÓW KURATORSKICH I FILMOWYCH:

Filmy:  
The Chronotopes of Palestine (2016)  – (https://vimeo.com/186417555)

Czas Zmian (2020) (https://vimeo.com/417315229) (reż. Michalnia Musielak)

Wystawy:

Uchodźcy. Obecni/ Nieobecni (2016). Galeria Fundacja/Wystawa, Kraków, Poland: http://www.pamoja.pl/akcja/21

Beirut-Warsaw. Re–birth’ Exhibition. Dom Towarowy Braci Jablkowskich House, Warsaw, Poland: https://www.youtube.com/watch?v=rYbLIhwCpqo

Konsultacja w programach kuratorskich:

  • Codzienne Formy Oporu (2021)
  • Zamek Ujazdowski Centrum Sztuki Współczesnej
  • Past Disquiet. Narratives and Ghosts from the International Art Exhibition for Palestine in Beirut (2016)
  • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie https://artmuseum.pl/en/publikacje/past-disquiet-artists-international-solidarity-and

WYBRANE PUBLIKACJE:

Artykuły:

Blachnicka-Ciacek, D. (2020) ‘Occupied From Within: Embodied memories of the occupation, resistance and survival among the Palestinian diaspora, Emotion, Space & Societyhttps://doi.org/10.1016/j.emospa.2019.100653 (open access)

Rishbeth, C., Blachnicka-Ciacek, D., Darling, J. (2019) ‘Participation and wellbeing in urban greenspace: ‘curating sociability’ for refugees and asylum seekers’, Geoforum (open access), https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.07.014.

Blachnicka-Ciacek, D. (2018) ‘Palestine as “a state of mind”: second- generation Polish and British Palestinians search for home and belonging’, Journal of Ethnic & Migration Studies, https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1369868.

Rozdziały książek:

Blachnicka-Ciacek, D. (forthcoming 2020) ‘How not to eat human stories: ruts, complicities and methods in visual representations of refugees’ in: Adey, P, Brickell, K., Bowstead, J., Desai, V., Dolton, M., Pinkerton, A., Siddiq. A., The Handbook of Displacement, Palgrave Macmillan

Blachnicka-Ciacek, D. (2018) ‘The forgotten history of political and cultural exchanges between Communist Poland and the Palestinian Liberation Organization in the age of revolution’ in Past Disquiet. Narratives and Ghosts from International Art Exhibition for Palestine in Beirut, Rasha Salti and Kristine Khrouri (eds.) Warsaw: Museum of Modern Art

Blachnicka-Ciacek, D. (2016) ‘Uchodźcy Palestyńscy i Prawo do Powrotu’ in: ‘Na Zachodnim Brzegu bez Zmian’, Konrad Pędziwiatr (ed). Polish – language edited volume. Warszawa: Książka i Prasa. ISBN 9788365304148 [‘Palestinian Refugees and