Dominika Winogrodzka

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. Badania rynku
i analiza polityk publicznych). Obecnie doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Prowadzi zajęcia z Metod empirycznych badań społecznych i Wykorzystania programów MS Excel i IBM SPSS Statistics w badaniach społecznych. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS).

W podejmowanych przez siebie inicjatywach stara się łączyć wiedzę teoretyczną
z doświadczeniem praktycznym, które zdobyła uczestnicząc w licznych projektach oraz obozach badawczych współpracując z szerokim wachlarzem odbiorców, takich jak firmy badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie, centra transferu wiedzy. Jej zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim
z zagadnieniami rynku pracy, edukacji, metodologią nauk społecznych oraz wizualizacją danych.

Dominika Winogrodzka dołączyła do Zespołu Młodych w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS jako stypendysta-badacz w projekcie „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”.

Publikacje: 

Winogrodzka D. (2017), Praktyki studenckie wysokiej jakości – czy to możliwe? Doświadczenia studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne (red.) Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk

https://www.linkedin.com/in/dominika-winogrodzka/

Wybrane aktywności powiązane z tematyką młodych:

Udział w projekcie „Diagnoza krakowskiej młodzieży” – badaniu diagnozującym sytuację społeczno-ekonomiczną uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Krakowie, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych
na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa – ekspert ds. badań i analizy danych, współautor raportu

Praca magisterska pt. „Praktyka studencka wysokiej jakości – czy to możliwe? Przykład praktyk studenckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego” (2015), Instytut Socjologii UJ

Praca licencjacka pt. „Ryzyko późnej nowoczesności a samopomocowe techniki polskich młodych prekariuszy i prekariuszek” (2013), Instytut Socjologii UJ

Autorka raportów dla Sekcji Analiz Jakości Kształcenia UJ:

ー      Monitorowanie losów absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raport
z badania. Studia magisterskie rocznik 2013/2014

ー      Monitorowanie losów absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raport z badania. Studia licencjackie rocznik 2013/2014

Wybrane wystąpienia na konferencjach:

 • prelegentka na międzynarodowej konferencji naukowej „Third ISA Forum of Sociology” w Austrii. Referat pt. „Reflect and Discuss the New Dimension of Informal Work – on the Example of Student Internships” (VII 2016)
 • prelegentka na międzynarodowej konferencji naukowej „Social boundaries of work. The varieties of informal work in contemporary societies.” w Zielonej Górze (XI 2015)
 • prelegentka na międzynarodowej konferencji naukowej „Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI w.” w Przemyślu
  (V 2014)
 • prelegentka na 5. Kongresie Młodej Socjologii w Krakowie. Referat
  w ramach panelu „Praca, konflikt, kryzys” (V 2014)
 • prelegentka na seminarium „Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy. Społeczne konsekwencje przemian zatrudnienia w XXI wieku”
  we Wrocławiu (X 2013)
 • panelistka w debacie „Prekariat bezsilny czy rewolucyjny?” w Krakowie, Le Monde Dyplomatiqe – edycja polska (V 2013)