Dominika Winogrodzka

Dominika Winogrodzka – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja: badania rynku i analiza polityk publicznych). Obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Pod opieką naukową. Prof. Izabeli Grabowskiej przygotowuje rozprawę doktorską pt. „(Nie)linearne sekwencje społeczne młodych migrantów i nie-migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce” (w ramach projektu Paczki przyjaciół i migracje). Członkini Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W podejmowanych przez siebie inicjatywach stara się łączyć wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne, które zdobyła uczestnicząc w licznych projektach oraz obozach badawczych współpracując z szerokim wachlarzem odbiorców, takich jak firmy badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie, centra transferu wiedzy. Jej zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z zagadnieniami rynku pracy, edukacji, migracji oraz ludzi młodych, a także z metodologią nauk społecznych i wizualizacją danych.
Współpracuje z Fundacją Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS).
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dominika-winogrodzka/
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Dominika_Winogrodzka
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=oMI__a8AAAAJ&hl=pl

Publikacje

Pustułka P., Winogrodzka D., Buler M. (2019). Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”,  4(174): 139-164.

Winogrodzka D., Sarnowska J. (2019) Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 15 (4), 130-153.

Winogrodzka D., Mleczko I. (2019). Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, 1(171): 85-106.

Sarnowska J., Winogrodzka D., Pustułka P. (2018). The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective, „Przegląd Socjologiczny”, 67 (3), 111-134.

Winogrodzka D. (2017). Wysokiej jakości praktyki studenckie – czy to możliwe? Doświadczenia studentów socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: „Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne” (red.) E. Kolasińka, J. Róg-Ilnicka, A. Mrozowicki, Wydawnictwo Naukowe Katedra: Gdańsk

Konferencje

SSEES Polish Migration Conference, Millenials on the move? Gender, family roles and international mobility of young Polish women (współautorki: Marta Buler, Paula Pustułka, Młodzi w Centrum Lab, Uniwersytet SWPS), Londyn, UK, 20-21 czerwca 2019

IMISCOE Spring Conference ‚Transforming Mobility and Immobility: Brexit and Beyond’, Geographical and occupational trajectories of multiple migrants from Poland (współautorka: Olga Czeranowska, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), Sheffield, UK, 28-29 marca 2019

15th IMISCOE Annual Conference ‚Europe, Migrations and the Mediterranean: Human Mobilities and Intercultural Challenges’. Peer groups and migration from middle towns in Poland: The sequences of transitions from education to domestic and foreign labour markets (współautorki: Justyna Sarnowska, Izabela Grabowska, Młodzi w Centrum Lab, Uniwersytet SWPS), Barcelona, Hiszpania, 2-4 lipca 2018

9. Kongres Młodej Socjologii, Młodzi migranci w błędnym kole prekaryzacji? Przykłady trajektorii zawodowych migrantów sezonowych i powrotnych z wybranych miast średniej wielkości w Polsce, Kraków, 13-14 kwietnia 2018

Move Final Conference ‚Youth Mobility and Migration in Europe – Keep on Moving? Pathways, Institutions and Structural Effects of Youth Mobility in Europe’. Peer groups and migration from middle towns in Poland: The sequences of transitions from education to domestic and foreign labour markets (współautorki: Justyna Sarnowska, Izabela Grabowska, Młodzi w Centrum Lab, Uniwersytet SWPS), Luxembourg, 8-9 marca 2018

The VI National Migration Conference organized by Commitee for Migration Studies of the Polish Academy of Sciences ‚Migration policy in face of contemporary challenges: theory and practice’, Paczki przyjaciół i migracje ze społeczności lokalnych: sekwencje przejść z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy, (współautorka: Izabela Grabowska, Młodzi w Centrum Lab, Uniwersytet SWPS), Lublin, 14-15 września 2017

8. Kongres Młodej Socjologii. Praktyka studencka w doświadczeniu studentów i studentek Instytutu Socjologii UJ, Kraków, 19-20 maja 2017

Third ISA Forum of Sociology. Reflect and Discuss the New Dimension of Informal Work. The Example of Student Internships, Wiedeń, Austria, 10-14 lipca 2016

7. Kongres Młodej Socjologii. O zjawisku gamifikacji w kontekście polityk publicznych, Kraków, 22 kwietnia 2016

Social boundaries of work. The varieties of informal work in contemporary societies, High quality internship – is it possible? Summary of research in the Institute of Sociology at the Jagiellonian University, Zielona Góra, 12-13 listopada 2015

Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, Przeciw bezrobociu. Indywidualne strategie samopomocowe polskich modych prekariuszy, Przemyśl, 15 maja 2015

5. Kongres Młodej Socjologii, Samopomocowe ćpuny”? Wyzyskiwani? Prekariusze? O kondycji młodych w kontekście bezrobocia słów kilka, Kraków, 9 maja 2015

Seminarium “Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy. Społeczne konsekwencje przemian zatrudnienia w XXI wieku”, Ryzyko późnej nowoczesności a samopomocowe techniki polskich młodych prekariuszy, Wrocław, 25 października 2013