dorota

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Wiszejko-Wierzbicka – doktor psychologii, adiunkt na Uniwersytecie SWPS, liderka Centrum Badawczo-Aktywizacyjnego SWPS „Młodzi w Centrum”. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Nauk Społecznych PAN. Ponadto posiada certyfikat mediatora (studia podyplomowe SWPS) oraz psychologa-seksuologa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ:

Rozwój kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych w kontekście poczucia dobrostanu (wellbeing) w połączeniu z praktyką w pracy z młodzieżą w charakterze dydaktyka, terapeuty oraz doradcy zawodowego.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH I AKTYWIZACYJNYCH:

Internet Tools for Research in Europe on New Drugs (I-TREND): interdisciplinary and integrated approaches to substances, users and markets – 2014-2015

Integracja społeczna i przygotowanie do pracy osób z autyzmem: Fundacja SYNAPSIS – 2013-2014

Otwarta szkoła – badanie i adaptacja brytyjskiego narzędzia Index for Inclusion: Olimpiady Specjalne Polska – 2010-2011

Ocena kosztów funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: Instytut Spraw Publicznych – 2009-2010

Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy: SWPS – 2008-2010

Powrót do domu – psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenów woj. warmińsko-mazurskiego: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – 2009-2010