Lidia Głowacka

lidia_glowacka

Absolwentka UAM w Poznaniu (doradztwo zawodowe i personalne) oraz Collegium Civitas w Warszawie (socjologia, stosowana psychologia społeczna). Ukończyła też Gender Studies na UMK w Toruniu.

Coach w trakcie akredytacji International Coach Federation. Od 10 lat pracuje jako trener, coach, doradca zawodowy na zlecenie rożnych organizacji, w tym korporacji, NGO i instytucji publicznych.

Współpracuje badawczo z Młodzi w Centrum Lab w ramach Uniwersytetu SWPS.

Publikacje:

Sarnowska  J.,  Głowacka  L.  Kalinowska  A,  Sobaś‐Mikołajczyk  P.,  Wiśniewska  D.,  Grabowska  I., Jastrzębowska‐Tyczkowska  A., Łączenie  edukacji  z  pracą  jako  wyznacznik  współczesnego  pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?, raport z badań BST WNHiS, Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 2016

Udział w projektach badawczych

  • 01-09.2015, Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne przekazy społeczne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, kierownik projektu: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska, prof. Uniwersytetu SWPS, stanowisko: stażystka – badaczka, finansowanie: Harmonia NCN, wartość 253 000,00 zł
  • 09-12.2015, Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu i łączenie edukacji z pracą, kierownik projektu: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska, prof. Uniwersytetu SWPS, stanowisko: badaczka, finansowanie: BST 2014 WNHiS Uniwersytetu SWPS, wartość: 11 500,00 zł
  • 03-05.2016, Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość, kierownik projektu: Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, stanowisko: badacz, finansowanie: BST 2015 Uniwersytetu SWPS, wartość: 10 000,00 zł
  • 2016 – obecnie, Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów, kierownik projektu: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska, prof. Uniwersytetu SWPS, stanowisko: stypendystka, badaczka, finansowanie: Sonat bis 5, NCN, wartość: 800 000,00 zł

Aktywność ekspercka

– Ekspert merytoryczny ds. edukacji w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju)

– Ekspert ds. rynku pracy w projekcie PO WER 2.4 „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim” (Fundacja Fundusz Współpracy na zlecenie MRPIPS)