Grupy rówieśnicze

Opiekun: dr Małgorzata Wójcik

 

Krótki opis obszaru tematycznego:

Rozwój kompetencji społecznych młodzieży związanych z nawiązywaniem, budowaniem i utrzymywaniem pozytywnych i wspierających relacji w grupie rówieśniczej.

Kluczowe problemy badawcze stawiane w obszarze tematycznym:

  • Marginalizacja i wykluczenie z grupy rówieśniczej
  • Prześladowanie w szkole oraz cyberbullying
  • Rola świadka przemocy szkolnej
  • Zapobieganie przemocy rówieśniczej
  • Empowerment grupowy i psychologiczny
  • Budowanie wspierających grup rówieśniczych i społeczności szkolnych

Cele działań badawczych i aktywizacyjnych w obszarze tematycznym:

  • Stworzenie skutecznej metody zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym w klasie szkolnej
  • Promocja badań partycypacyjnych wśród młodzieży

Projekty zrealizowane:

Interwencja Edukacyjna Bliżej

Korba – zakręć śląskiem

Projekty w realizacji:

Inkla –Badania partycypacyjne z udziałem młodzieży ponadgimnazjalnej oraz stydentów.

Quallab –rozwój badań jakościowych – stworzenie focusowni

Projekty do realizacji:

Badania dotyczące kontekstu rówieśniczego prześladowania w gimnazjum – Teoria Ugruntowana

Metodyka badań i aktywizacji:

Participatory Action Research

Photovoice

Źródła finansowania:

Bliżej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Inkla – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej