grabowskadr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

www.izabelagrabowska.com

http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/46-socjologia/3111-dr-hab-izabela-grabowska-lusinska-prof-swps

http://www.migracje.uw.edu.pl/osoba/217/

 

Izabela Grabowska jest socjologiem rynku pracy i ekonomistą; jest kierownikiem Młodych w Centrum LAB w Uniwersytecie SWPS; jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu SWPS; od 2001 współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; jej habilitacja dotyczyła karier zawodowych osób mobilnych; jest ekspertem narodowym dla Komisji Europejskiej w działaniach powiązanych z rynkiem pracy, kwalifikacjami i ewaluacją; European Mobility Laboratory, ESCO (nowa Europejska Klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji i Zawodów), Web-tool of Evaluated Employment Services Practices (WEESP), European Vacancy Monitor; jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN oraz członkiem Sieci Badawczej IMISCOE (członkiem Board of Directors i Executive Board); współpracuje z Ernst & Young Business School w Bolonii w zakresie kształcenia Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Obecnie realizowane projekty badawcze:

2016-2020 Przejścia z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola grupy odniesienia, lokalności i nowych mediów, Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 5 (kierownik projektu).

2016-2017 Młode fachmanki, Gumtree (ekspert, współpracownik).

 

Udział w projektach badawczych:

2016-2020 Przejścia z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów (kierownik projektu)

2012- 2015 Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne przekazy społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, współpraca z University of Roehampton, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu)

2010-2012 Mobilność społeczna i kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych, MNiSW (kierownik projektu)

2009 IOM project Migration and the Economic Crisis: Implication for Policy of the European Union, (national expert)

2008 – 2009 Poakcesyjne powroty Polaków, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM UW) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (kierownik projketu)

2007 – 2009 Mediterranean and Eastern European Countries as new immigration destinations in the European Union (IDEA), EU 6FP; coordinator of Labour Market Group.

2005 – 2008 Demand for foreign labour in Poland, Centre of Migration Research, Warsaw University and Ministry of Labour co-financed by the European Social Fund (project leader)

2005 – 2007 Migracje z Polski po 1 maja 2004 roku, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, MNiSW, koordynator projektu

2001-2002 Poland Through Irish Eyes: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement, Dublin European Institute, Polish Embassy in Dublin; coordinator of the project.

Członkostwo w stowarzyszeniach/organizacjach:

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Członek Sieci Badawczej IMISCOE (członek Board of Directors i Executive Board)

Członek Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią Polskiej Akademii Nauk

Aktywność ekspercka:

Ekspert narodowy dla Komisji Europejskiej w:

European Mobility Laboratory, ESCO (nowa Europejska Klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji i Zawodów), Web-tool of Evaluated Employment Services Practices (WEESP), European Vacancy Monitor.

Kontakty z mediami:

http://www.izabelagrabowska.com/media/press-interventions/

http://www.izabelagrabowska.com/media/on-line-interventions/

http://www.izabelagrabowska.com/media/radio-interviews/

http://www.izabelagrabowska.com/media/tv-interviews/

http://wyborcza.pl/magazyn/1,147226,18469375,pokaz-swoj-prepaid-a-powiem-ci-kim-jestes.html

http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/izabela+grabowska

http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,17366010,Nie_tylko_do_pracy__Mlodzi_Polacy_masowo_wyjezdzaja_.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/867786,nie-pracuja-nie-ucza-sie-i-nie-szkola-kim-sa-polscy-neet-s.html

http://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/489187,wyplukani-dla-kogo-i-jaka-praca-za-25-lat-w-polsce.html

http://majsterki.pl/media/majsterki-w-badaniu-gumtree

http://nf.pl/kariera/mlodzi-polacy-sa-chetni-do-pracy,,47226,200

 

Działania powiązane z młodymi:

http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/witryny-internetowe/2014/04/gumtree-rusza-z-programem-dla-mlodych-start-do-kariery

http://startdokariery.pl/wp-content/uploads/2015/03/Raport-Aktywni-M%C5%82odzi-fachowcy-na-rynku-pracy-2015.pdf