Dr Justyna Sarnowska

aIMG_4367

 

 

 

 

 

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych, koordynatorka Centrum, koordynatorka programu studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Joanny Matejko organizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami. Jest badaczką w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: „Paczki przyjaciół & migracje. Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów” oraz „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

Aktywna we współpracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi badaczami studiów nad młodymi i studiów migracyjnych. Brała udzial w szkoleniach, stażach i pobytach w takich ośrodkach, jak: Princeton University, University of Vienna, Erasmus University Rotterdam, University of Essex, University College London. Współpracowała z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych wszystkich procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe.

Udział w projektach badawczych:

Paczki przyjaciół & migracje
CEEYouth
Batory
Matka 360

Publikacje:

ResearchGate
Google Scholar
Baza Wiedzy

Członkostwo w stowarzyszeniach/organizacjach:

Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów ISD Uniwersytetu SWPS w roku akademickim 2015/2016
Członkini sieci IMISCOE
Członkini zwyczajna Polskiego Towarzystwa Socjologicznego