Dr Justyna Sarnowska

aIMG_4367

 

 

 

 

 

Koordynator Młodzi w Centrum LAB. Adiunkt w Instutucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Socjolog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim, stypendystka w projekcie Paczki przyjaciół & migracje. Właśnie obroniła doktorat na temat Socjalizacyjnej roli migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy; w 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską: Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych, napisaną pod kierunkiem prof. Izabeli Grabowskiej.

Od września 2014 współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami, gdzie była badaczem w projekcie Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie sprawuje tam funkcję Sekretarza Studiów Podyplomowych Współczesne Migracje Międzynarodowe.

Aktywna zawodowo przez prawie całe swoje studia licencjackie, magisterskie, jak i część studiów doktoranckich. Zanim związała się ze światem nauki, przez prawie trzy lata pracowała w międzynarodowej agencji doradztwa personalnego.
Justyna Sarnowska specjalizuje się w przejściu z edukacji na rynek pracy jako szczególnego markera wejścia w dorosłość, socializacji, mobilności ludzi młodych, transferze kompetencji oraz form kapitałów poprzez mobilność przestrzenną.

Udział w projektach badawczych:

05.2016-04.2020 Przejścia z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy. Rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów, Narodowe Centrum Nauki  (stypendysta badacz)

10.2015-04.2016  Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu i łączenie edukacji z pracą, BST WNHiS Uniwersytetu SWPS (badacz; główny wykonawca)

09.2014-08.2015 współpraca z University of Roehampton, Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne przekazy społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, Narodowe Centrum Nauki (młodszy badacz)

Publikacje:

Sarnowska J., Grabowska I. (w druku). Młodzi dorośli łączący studia z pracą. Studium przypadku absolwentów socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Górnośląskie Studia Socjologiczne.

Sarnowska J. (2016). DOUBLE TRANSITION: UNIVERSITY-TO-WORK ABROAD AND ADULTHOOD. Rocznik Lubuski, 42(2a), 215-228.

Sarnowska J. (2016). Absolwenci nauk społecznych na rynku pracy. Youth Working Papers No. 3/2016, Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Młodzi w Centrum Lab.

Sarnowska J., Głowacka L., Kalinowska A., Sobaś-Mikołajczyk P., Wiśniewska D., Grabowska I., Jastrzębowska-Tyczkowska A. (2016). Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? Youth Working Papers No. 1/2016, Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Młodzi w Centrum Lab.

Sarnowska J. (2015). Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych w Wiśniewska-Paź B. (red) Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy. Wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Socjologia LXI, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 387-400.

Członkostwo w stowarzyszeniach/organizacjach:

Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów ISD Uniwersytetu SWPS w roku akademickim 2015/2016

Członek sieci IMISCOE

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Kontakty z mediami:

Praca po zawodówce. Dobrze mieć fach w ręku? – Czwórka

Pokolenie X,Y i Z na rynku pracy – Polskie Radio 24

http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/1130253,Matura-i-co-dalej-Jakie-sa-zawody-przyszlosci

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/793718,humanisci-bardziej-przedsiebiorczy-od-absolwentow-kierunkow-scislych-nie-maja-innego-wyjscia.html