hennedr Kamil Henne

http://www.swps.pl/warszawa/wydzial-psychologii-warszawa/pracownicy/551-warszawa/uczelnia/warszawa-uczelnia-kadra/7060-warszawa-kadra-dr-kamil-henne

 

 

 

Kamil Henne jest doktorem psychologii, absolwentem Środowiskowych Studiów Doktoranckich Instytutu Psychologii PAN i SWPS.

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS, gdzie oprócz dydaktyki prowadzi badania dotyczące nowych mediów. Zatrudniony jest także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie aplikuje wiedzę teoretyczną zajmując się obecnością Ministerstwa w nowych mediach oraz promowaniem Polski za granicą.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie relacji pomiędzy charakterystykami osobowościowymi, kapitałem społecznym, szczęściem a korzystaniem z Internetu. Interesuje się także metodologią badań online.

Jest autorem artykułów oraz wystąpień na konferencjach naukowych i branżowych poświęconych nowym mediom.

Obszary tematyczne w Centrum:

Dobrostan i kompetencje społeczne młodych

Cyfrowa młodzież

Teorie i metody

Wybrane publikacje: Profil w Bazie Wiedzy

Członkostwo w stowarzyszeniach/organizacjach:

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS)

Aktywność w mediach powiązana tematycznie z młodymi:

Udział w programach radiowych i TV dotyczących problematyki dobrostanu psychologicznego, kapitału społecznego, Internetu; artykuły popularno-naukowe, wypowiedzi w prasie i mediach elektronicznych.