Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja

Czytaj raport podsumowujący wyniki projektu.