Marta Buler

Marta Buler

Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Trener Umiejętności Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS.

Obecnie pracuje w projekcie GEMTRA (stypendystka NCN) oraz zajmuje się koordynacją projektu Matka 360, a także pracuje jako badaczka w projekcie „Social Remittances of (re)migrants for society welfare grow: challenges and experiences in comparative perspective” (Vytatautas Magnus University, Kaunas, Latvia).

Marta Buler specjalizuje się w tematyce migracyjnej (ang. social remittances), socjologii rodziny oraz studiach nad młodymi. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Sociological Association.

Nim postanowiła związać się z nauką przez wiele lat pracowała jako dziennikarka, a następnie specjalistka ds. public relations. Była związana z polskimi i międzynarodowymi agencjami PR oraz dużymi firmami technologicznymi, gdzie odpowiadała za działania z zakresu komunikacji produktowej.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Social Remittances into Family Life. The Case of Polish Migrant Families over Time” [promotor główny: prof. Izabela Grabowska, promotor wspierający dr Paula Pustułka].

Wybrane publikacje:

Pustułka P., Winogrodzka I., Buler M. (2019), ‘Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, vol. 174, issue: 4, pp. 139-164. http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/4(174)/art/15321/

Mleczko I., Pustułka P., Sarnowska J., Buler M. (2019), ‘Nowe oblicza konfliktu ról wśród młodych Polek i Polaków w świetle łączenia rodzicielstwa ze studiami i pracą zawodową’, Przegląd Socjologii Jakościowej, vol. 15, issue: 4, pp. 106-129. https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak/article/view/6172

Grabowska I., Buler M. (2019) The centenary of the Polish Peasant in Europe and America through the prism of transnational social remittances, Polish Sociological Review vol 1(205), p. 85-102. DOI 10.26412/psr205.06

Popyk A., Buler M. (2018), Transnarodowe dzieciństwo: Dzieci-Migranci we Współczesnej Polsce. Przegląd Literatury. W: Społeczne i gospodarcze skutki migracji: analiza wybranych aspektów. Lublin: Tygiel. ISBN 978-83-65932-28-0

Buler M., Grabowska I. (2017), ‘Social remittances into family lives in the Polish Peasant in Europe and America’, In: Skoczylas Ł., Kubera J. (eds.)  Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Science; pp.87-104Bern/Frankfurt am Main: Peter Lang

Buler M. Pustułka P., (2017), ‘Gendered family practices and cultural diffusion in binational couples of Polish migrant women., Special Issue, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny vol. 4/2017.

Grabowska I., Pustułka P., Sarnowska J., Juchniewicz N., Buler M. (2017), ‘Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research’, Youth Working Paper. doi: 10.23809/2