filiciakdr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

 

http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/43-kulturoznawstwo/3128-dr-hab-miroslaw-filiciak-prof-uniwersytetu-swps

 

 

 

 

 

Medioznawca, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się teorią badań kulturoznawczych, archeologią mediów oraz relacjami mediów cyfrowych i praktyk społecznych. Redaktor kwartalnika „Kultura popularna”, kierownik licznych projektów badawczych poświęconych wykorzystaniu mediów.

Obszary tematyczne w Centrum: Cyfrowa młodzież / Cyfrowi rodzice, Teorie i metody

Wybrane publikacje: Profil w Bazie Wiedzy

Członkostwo w stowarzyszeniach/organizacjach:

Udział w projektach badawczych:

Młodzi i media, Obiegi kultury, Kompetencje medialne Polaków, Praktyki kulturalne Polaków