O Młodzi w Centrum LAB

Młodzi w Centrum LAB (Youth Research Center) to ośrodek wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS, nastawiony na badania i aktywizację młodych osób w różnych grupach wiekowych i fazach życia.

Pobierz folder Centrum (wersja anglojęzyczna)

Cel i misja

Celem Młodzi w Centrum LAB jest dogłębne poznanie zachowań młodych osób będących w różnych grupach wiekowych, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych oraz doświadczających różnych stanów na rynku pracy (zatrudnienia, bezrobocia, bierności), w zmieniającym się świecie. Zarówno działania badawcze, jak i aktywizacyjne mają doprowadzić do zgromadzenia argumentów, danych, wniosków do tworzenia programów działań i aktywnej polityki adresowanej do młodych (evidence-based policy). Celem Młodzi w Centrum LAB jest również wprowadzanie ustaleń naukowych do świata młodych, aby pomagać im i ich edukatorom w procesie poznania i rozumienia otaczającego ich świata.

Działania

Centrum działa na styku nauki i praktyki. Oznacza to, że działania prowadzone w Centrum, tzn. badania naukowe, budowanie Hub z praktykami (centrum innowacji), współpraca z instytucjami rynku pracy, są zintegrowane, dostarczają sobie nawzajem argumentów, inspirują się, są jak połączone ze sobą naczynia.

Współpraca

Celem Centrum jest nawiązanie trwałej, przyszłościowej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i think-tankami. Centrum jest gotowe aplikować we współpartnerstwie o granty, realizować seminaria, spotkania, działania aktywizacyjne i budować hub.

W celu nawiązania współpracy, prosimy o kontakt z Centrum: youth@swps.edu.pl

Znajdź nas na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/MlodziwCentrumLabSWPS/

Dołącz do nas!

email: youth@swps.edu.pl

Do kogo się zwracać:

– dr Justyna Sarnowska, jsarnowska@swps.edu.pl, Koordynator Centrum
– dr Paula Pustułka, ppustulka@swps.edu.pl, Kierownik Młodzi w Centrum LAB