O Młodzi w Centrum LAB

Młodzi w Centrum LAB (Youth Research Center) to ośrodek wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS nastawiony na badania i aktywizację młodych osób w różnych grupach wiekowych i fazach życia.

Cel i misja

Celem Młodzi w Centrum LAB jest dogłębne poznanie zachowań młodych osób różnych grup wiekowych, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, oraz doświadczających różnych stanów na rynku pracy (zatrudnienia, bezrobocia, bierności), w zmieniającym się świecie dokoła. Zarówno działania badawcze, jak i aktywizacyjne mają doprowadzić do zgromadzenia argumentów, danych, wniosków do tworzenia programów działań i aktywnej polityki adresowanej do młodych (evidence-based policy). Celem Młodzi w Centrum LAB jest również wprowadzanie ustaleń naukowych do świata młodych, aby pomagać im i ich edukatorom w procesie poznania i rozumienia świata, który ich otacza.

Działania

Centrum działa na styku nauki i praktyki. Oznacza to, że działania prowadzone w Centrum, tzn. badania naukowe, budowanie hub z praktykami, współpraca z instytucjami rynku pracy są zintegrowane, dostarczają sobie nawzajem argumentów, inspirują się, są jak naczynia połączone.

Współpraca

Celem Centrum jest nawiązanie trwałej, przyszłościowej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i think-tankami. Centrum jest gotowe aplikować we współpartnerstwie o granty, realizować seminaria, spotkania, działania aktywizacyjne i budować hub.

W celu nawiązania współpracy, prosimy o kontakt z Centrum:

Kontakt:

www.youth.swps.edu.pl

Znajdź nas na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/MlodziwCentrumLabSWPS/

Dołącz do nas!

email: youth@swps.edu.pl

Do kogo się zwracać:

mgr Justyna Sarnowska, jsarnowska@swps.edu.pl, asystent Centrum
prof. Uniwersytetu SWPS, dr. hab. Izabela Grabowska, izabela.grabowska@swps.edu.pl, Kierownik Młodzi w Centrum LAB