Dr Olga Czeranowska

Olga Czeranowska

Socjolożka, absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018 obroniła pracę doktorską dotyczącą prestiżu zawodowego w perspektywie indywidualnej. Od 2012 działa w Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, badania nad migracjami i mobilnością, gender studies oraz metodologię badań ilościo-wych.

W kwietniu 2020 dołączyła do zespołu Młodzi w Centrum Lab (Uniwersytet SWPS) jako post-doc w pro-jekcie „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu”.

Wybrane publikacje:

Salamońska, J., & Czeranowska, O. (2019). Janus-faced mobilities: motivations for migration among European youth in times of crisis. Journal of Youth Studies, 1-17. Doi: 10.1080/13676261.2019.1569215.

Czeranowska O. (2019). Raport z badania ilościowego polskich migrantów wielokrotnych. CMR Working Papers 116(174).

Czeranowska, O., Kamińska-Berezowska, S., & Mika, B. (2020). Socjolog czy socjolożka? Uwagi o roli płci socjologów pracy w ich analizach i działaniach. Przegląd Socjologiczny69(1), 137-157. Doi: 10.26485/PS/2020/69.1/6