Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

We are hiring! PhD student wanted!

by youth 0 Comments

Project description:

The CEEYou(th) project is dedicated to young Polish and Lithuanian migrants in the United Kingdom. Executed by an international Polish-Lithuanian consortium under the funding from the NCN DAINA scheme, the research focuses on two major ‘new EU’ sending countries and look at what migrants below the age of 34 “do” to handle the result of the Brexit Referendum vote. The objectives of the project are (1) To compare migrating youth from Poland and Lithuania in the reference to those who stayed in the home countries; (2) To compare and evaluate whether young Poles and Lithuanians are socially “anchored” or embedded in their destination country; (3) To explore various risks experienced by young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit; (4) To analyse how the unfolding implications of Brexit affect life trajectories of Poles and Lithuanians, with special focus on transitions to adulthood; (5) To explore and compare the latest return migration of young Poles and Lithuanians, and (6) To highlight migratory behaviors of ethnic Poles from Lithuania and ethnic Lithuanians from Poland in the UK.

Location: Warsaw

PhD student’s tasks:

 • Literature reviews: Polish and international academic work on migration, risks, youth and other themes of the project;
 • Handling and integrating large databases;
 • Participation in preparing the survey research tools (questionnaire);
 • Carrying out quantitative data analysis under the supervision of senior team members;
 • Participating in project outputs: attending conferences with paper presentations and co-authoring research reports and scholarly article/papers;
 • Assisting recruitment of the research participants;
 • Cooperation with the Youth Research Center;
 • Administrative tasks in the project.

Requirements:

 • You have a university diploma (MA degree) in social sciences;
 • You have a PhD student status, i.e. are registered in a doctoral degree program in sociology or a related discipline. While this is not enforced, persons interested in writing their PhD thesis on the basis of the project’s findings are explicitly invited to apply.
 • You have a proven track record and competence of working with mixed-methods approaches, meaning good qualitative and quantitative research skills;
 • You are familiar with handling large databases and have good analytical skills, as well as knowledge of descriptive statistics;
 • You have good digital skills: you are comfortable working in MS Office suite and have advanced command of Excel.
 • You have good language skills in English (minimum B2 level). Ideally, you are a Polish-speaker or are willing to gain a working competence in the language.
 • Your research interests match the focal topics explored in the project.

We offer:

 • Scholarship set at PLN 3000;
 • Opportunity to work in a professional and friendly team with distinguished professors, renowned researchers and opinion leaders;
 • Career development opportunities.

Required documents:

1) Academic CV (with details on qualifications/ degree; scholarly achievements and awards, experience in research projects, academic interests, etc.);
2) Cover letter;
3) Documents confirming eligibility (a scan of the degree certificate), qualifications, awards, etc.
4) One reference letter (which can be attached or directly submitted by the referee)

For Polish applicants: please submit at least one document (CV/ cover letter) in English.

Recruitment procedure and employment:

Applications will be evaluated by a hiring committee comprising Prof. dr hab. Izabela Grabowska (Principal Investigator), dr Paulina Pustulka and dr Justyna Sarnowska. The committee will create a ranking of the candidates. In case of a large number of well-qualified applicants, a second stage of the recruitment procedure will entail face-to-face interviews at the Youth Research Center at the SWPS University in Warsaw.

The committee’s decision is final and cannot be appealed.

The position will be filled by September 30th, 2018 and the PhD scholarship will be awarded as of October 1st, 2018, initially for a period of 12 months, with a possible extension for additional 16 months.

Application procedure:

Complete applications should be submitted by email to youth@swps.edu.pl  as single .pdf files. The deadline for applications is September 15th, 2018.  Late and incomplete applications will not be accepted. Additional information and informal inquiries about the post should be directed to dr Justyna Sarnowska (jsarnowska@swps.edu.pl).

10 views

MwC Lab wygrało finansowanie polsko-litewskiego projektu w konkursie NCN DAINA 1

by youth 0 Comments

Z radością informujemy, że Młodzi w Centrum Lab pod kierownictwem prof. Izabeli Grabowskiej przy współpracy dr Pauli Pustułki i dr Justyny Sarnowskiej otrzymało grant w wysokości 955 920 zł w konkursie NCN DAINA 1 w partnerstwie z litewskim Public Policy and Management Institute na realizację projektu, pt.: CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu. 

Spośród 253 złożonych wniosków, jedynie 16 (6%) otrzymało finansowanie! Wyniki

Międzynarodowy porównawczy projekt badawczy CEEYouth dotyczy strategii radzenia sobie z ryzykiem przez młodych migrantów z Polski i Litwy w wieku 19-34 lat, przebywających w Wielkiej Brytanii (UK). Proponowane badania są umiejscowione w czasie dynamicznie zmieniających się warunków instytucjonalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych, wywołanych przez tzw. Brexit, czyli referendum dotyczące wyjścia UK z Unii Europejskiej (UE). Więcej o projekcie

30 views

Nagroda za wystąpienie na konferencji European Sociological Association dla Marty Buler

by youth 0 Comments

Podczas konferencji organizowanej przez European Sociological Associations Research Network 13 Sociology of Families and Intimate Lives w Kuopio w Finalndii (11-13 czerwca) członkini naszego zespołu, Marta Buler zdobyła nagrodę za najlepsze wystąpienie wśród doktorantów z prezentacją pt.: „Social Remittances into Family Life. Case Study of the Return Migrants and Their Families.

Jesteśmy dumni i gratulujemy serdecznie!

Więcej o konferencji: http://www.uef.fi/en/web/eos/esarn13interim2018

3 views

Młodzi w Centrum Lab na 9. Kongresie Młodej Socjologii!

by youth 0 Comments

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Krakowie odbył się 9. Kongres Młodej Socjologii.

Dominika Winogrodzka wygłosiła referat pt. „Młodzi migranci w błędnym kole prekaryzacji? Przykłady trajektorii zawodowych migrantów sezonowych z wybranych miast średniej wielkości w Polsce”, w którym przedstawiła wstępne wyniki badań projektu „Paczki przyjaciół i migracje”. Dominika Winogrodzka poszukiwała odpowiedzi na pytanie: Jaka jest relacja między migracją sezonową a zjawiskiem prekaryzacji pracy? Czy migracja sezonowa pozwala na zmianę, czy utrwala prekaryjne warunki pracy, którym młodzi ludzie próbują sprostać wyjeżdżając ze swoich społeczności lokalnych?

Dodatkowo w 9. KMS wzięła udział Sylwia Barakeh współpracująca z MwC Lab, która wygłosiła prezentację pt. „Autonomiczne projekty życiowe. Dlaczego coraz więcej młodych chce zawodowo zajmować się sztuką?”

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia oraz programem.

15 views

Dwie obrony doktoratów w Młodych w Centrum

by youth 0 Comments

Miło nam jest poinformować, że w ostatnim czasie miały miejsce dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich powiązanych z Młodymi w Centrum Lab.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Justyny Sarnowskiej

Dr Justyna Sarnowska obroniła 22 lutego 2018 roku doktorat pt.: Socjalizyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy napisaną pod kierunkiem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS. Pracę recenzowały prof. dr hab. Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Maria Zielińska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Natalii Juchniewicz

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Dr Natalia Juchniewicz obroniła 22 marca 2018 roku rozprawę doktorską, pt. Interakcje w świecie technologii. Praca dotyczyła użytkowania smartfonów i została napisana pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Krzysztofka, prof. Uniwersytetu SWPS. Recenzentami byli dr hab. Krzysztof Pietrowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz dr hab. Piotr Celiński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

14 views

Profesor Russell King w Uniwersytecie SWPS

by youth 0 Comments

Było nam niezmiernie miło gościć profesora Russella Kinga z Uniwersytetu w Sussex, który 16 marca 2018r. wygłosił wykład zatytułowany Brexit and Mobility: Between Connection, Disruption and Affect.

Wykład był współorganizowany przez Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest częścią cyklu wykładów: Wyzwania Humanistyki XXI w.

Prof. Russell King

Profesor Russell King – wykładowca na wydziale geografii Uniwersytetu Sussex. Członek Centre for Innovation and Research in Childhood and Youth [Centrum Innowacji i Badań nad Okresem Dzieciństwa i Młodości]. Specjalizuje się w badaniach nad migracją. Przed objęciem obecnego stanowiska pracował w Trinity College w Dublinie i Uniwersytecie Leicester. Prowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie Maltańskim, Uniwersytecie Ben-Guriona, Uniwersytecie Triesteńskim oraz Cornell University. W 2013 piastował stanowisko Willy Brandt Guest Professor w dziedzinie studiów migracyjnych na Uniwersytecie w Malmö, gdzie nadal kontynuuje pracę jako profesor wizytujący. W 1986 został nagrodzony medalem im. Edwarda Heatha za osiągnięcia w dziedzinie geografii Europy i obszaru śródziemnomorskiego, przyznawanym przez Królewskie Towarzystwo Geograficzne. Jest członkiem honorowym Società Geografica Italiana.

Film z wykładu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-TadaRx2ZTA

4 views

Jesteśmy na konferencji: MOVE Final Conference w Luksemburgu!

by youth 0 Comments

Prof. Izabela Grabowska, dr Justyna Sarnowska i Dominika Winogrodzka wygłoszą prezentację pt.: Peer groups and migration from middle towns in Poland: The sequences of transitions from education to domestic and foreign labour markets na konferencji zwieńczającej projekt: Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in Europe (akronim: MOVE). Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet w Luksemburgu.

Więcej o Projekcie MOVE

Więcej o konferencji

5 views

Nowa publikacja: Participant Recruitment Challenges in Researching Peer Groups and Migration Retrospectively

by youth 0 Comments

Oddajemy w ręcę czytelnika kolejną publikację z projektu Paczki Przyjaciół i Migracje autorstwa Pauli Pustułki, Natalii Juchniewicz oraz Izabeli Grabowskiej.

Abstrakt poniżej:

Artykuł omawia wyzwania rekrutacji respondentów do retrospektywnego badania podłużnego grup rówieśniczych w kontekście upływającego czasu i mobilności przestrzennej. Opierając się na szerszym jakościowym badaniu w projekcie „Paczki przyjaciół i migracje” w artykule szczegółowo omówiony zostaje proces rekrutacji młodych respondentów w wieku 19–34 lata. Uczestnicy badania pochodzą z trzech miast powiatowych w Polsce i doświadczali migracji tak międzynarodowych, jak i wewnętrznych lub też byli powiązani z rówieśnikami, którzy wyjechali z ich lokalizacji pochodzenia. Respondenci proszeni byli o retrospektywne omówienie czasów swojej młodości/adolescencji, a także o przekazanie kontaktów do członków ich grupy rówie- śniczej z okresu gdy mieli 15–19 lat. Na podstawie doświadczeń terenowych w artykule wyróżniono cztery modele rekrutacji grup rówieśniczych. Obok tych modeli wskazano także warianty oraz powody porażek rekrutacyjnych. Artykuł dostarcza praktycznej wiedzy o strategiach rekrutacji uczestników, szczególnie w kontekście budowania szeroko zakrojonego panelu rówieśniczego w ramach jakościowego badania podłużnego.

Tekst dostępny online:  http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume40/PSJ_13_4_Pustulka_Juchniewicz_Grabowska.pdf

0 views