Header Image - MŁODZI W CENTRUM LAB

RELACJA Z KONFERENCJI: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

by youth 0 Comments

O tym, że studia bez pracy stają się powoli rzadkością napisały autorki raportu: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? 6 czerwca 2016 poświęciliśmy całą konferencję pokoleniu wchodzących w dorosłość młodych i ich dylematach – także tych edukacyjno-zawodowych.

Wydarzenie miało charakter kawiarniany, a tradycyjna konwencja wykładowa została zastąpiona okrągłymi stołami.

Konferencję otworzyło powitanie JM Rektora – prof. Andrzeja Eliasza, który zainicjował w ubiegłym roku spotkania badaczy młodych na Uniwersytecie SWPS, celem integracji środowiska i stworzenia większego projektu, jakim jest Młodzi w Centrum Lab. Ponieważ prof. Eliasz ustępuje z końcem lipca 2016 z funkcji rektora, postanowiliśmy go pożegnać, wręczając pamiątkowy plakat z dedykacją.

kp (1)

otwarcie konferencji przez JM Rektora

kp (2)

Prof. Andrzej Eliasz

I panel rozpoczął prof. Marek Okólski, który opowiedział o wchodzeniu w dorosłość z perspektywy cyklu życia. Jego dyskutantem była prof. Izabela Grabowska.

kp2 (2)

Od lewej: prof. Andrzej Eliasz, dr Anna Hełka, Justyna Sarnowska, prof. Izabela Grabowska, prof. Marek Okólski

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka opowiedziała o realizowanym projekcie dotyczącym psychospołecznych uwarunkowań późnego wchodzenia w dorosłość.

kp2 (3)

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

kp3 (2)

Następnie odbyła się interdyscyplinarna debata o wchodzeniu w dorosłość, którą poprowadził prof. Mirosław Filiciak. Udział w niej wzięli: prof. Mikołaj Cześnik z Warszawy, dr Małgorzata Wójcik oraz dr Anna Hełka z Katowic.

kp2 (1)

prof. Mirosław Filiciak, prof. Mikołaj Cześnik, dr Małgorzata Wójcik, dr Anna Hełka

kp3 (3)

prof. Kazimierz Krzysztofek, prof. Mirosław Filiciak

II panel  poświęcony absolwentom szkół wyższych rozpoczął zaproszony gość z Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Maria Zielińska, która tę grupę w Polsce badała jeszcze w poprzednim systemie ustrojowym. Pani Profesor pokazała, jak wraz z upływem czasu i zmianą społeczną, zmieniały się także problemy badawcze, które stawiano realizując projekty badawcze w tym obszarze.

kp3 (1)

prof. Maria Zielińska

kp4 (3)

prof. Dorota Ilczuk

Dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, która współpracowała przy Centralnym Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opowiedziała o założeniach systemu i jego użyteczności.

kp4 (5)

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

kp4 (1)

prof. Izabela Grabowska, studenci z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Zaprezentowaliśmy też wyniki badania absolwentów socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS, które było inspiracją do zorganizowania całego wydarzenia. Zespół: Prof. Izabela Grabowska, Justyna Sarnowska, Lidia Głowacka, Anna Kalinowska i Pola Sobaś-Mikołajczyk zaprezentowały wnioski płynące ze zrealizowanego projektu.

IMG_2355

Justyna Sarnowska

Na koniec odbył się panel z udziałem absolwentów, którzy brali udział w badaniu oraz obecnych przez całą konferencję studentów z WZ w Katowicach. Dyskusję poprowadzili absolwenci studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS – dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska oraz dr Michał Lutostański.

kp6 (4)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

kp6 (3)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

kp6 (1)

Panel absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS

Rozstrzygnęliśmy też konkurs na najlepszą fotografię o łączeniu edukacji z pracą. Zwyciężyła fotografia nadesłana przez Panią Magdalenę Kuźmę – studentkę Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Nagrodę wręczył jeden z członków Komisji – prof. Mirosław Filiciak.

kp5 (3)

prof. Mirosław Filiciak, prof. Izabela Grabowska, prof. Maria Zielińska, odbierająca nagrodę – Magdalena Kuźma

kp5 (2)

od lewej: prof. Piotr Skurowski – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS, dr Eliza Borkowska – Prodziekan WNHiS ds. studenckich, prof. Kazimierz Krzysztofek, prof. Mirosław Filiciak, prof. Izabela Grabowska

 

21 views

DEBATA o sytuacji młodych absolwentek techników i szkół zawodowych na rynku pracy

by youth 0 Comments

Szanowni Państwo,

W imieniu Gumtree.pl, realizatora programu Start do Kariery, chcielibyśmy zaprosić Państwa na debatę realizowaną w formule okrągłego stołu, która dotyczyć będzie sytuacji młodych kobiet, absolwentek techników i szkół zawodowych na rynku pracy.
 
Spotkanie odbędzie się w środę, 8 czerwca, o godzinie 13:00 w Centrum Szkoleniowym Pankiewicza, na ul. Pankiewicza 3 (2 piętro, sala 206).
Podczas debaty poruszymy następujące tematy:
  • Jak wygląda stan doradztwa zawodowego w Polskich szkołach?
  • Czy mechanizmy systemu kształcenia zawodowego odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy?
  • W jaki sposób placówki edukacyjne współpracują z pracodawcami. Czy powinny to robić?
  • Czy kwestia stereotypizacji zawodów pod kątem płci jest problemem polskiego rynku pracy i systemu edukacji?
  • Czy potrzebne są narzędzia współpracy podmiotów administracji publicznej służące maksymalizacji wykorzystania potencjału kobiet z wykształceniem zawodowym na rynku pracy?

O motywacjach do wyborów zawodów przez młode kobiety, mówiła niedawno Justyna Sarnowska:

1 view

ZAPOWIEDŹ: Youth Discussion Paper Series

by youth 0 Comments

Już wkrótce uruchomimy YOUTH DISCUSSION PAPER SERIES!

Pierwszym numerem będzię opracowanie poświęcone łączeniu edukacji z pracą na podstawie losów zawodowych socjologów i kulturoznawców z dyplomem Uniwersytetu SWPS.

YDPS

Youth Discussion Paper Series to seria poświęcona problematyce osób młodych w różnych grupach wiekowych oraz fazach cyklu życia.

Młodzi o młodych. Celem serii Youth Discussion Paper Series jest umożliwienie, szczególnie młodym badaczom, rozwinięcia swoich kompetencji publikacyjnych, podzielenie się z szerokim gremium swoimi osiągnięciami badawczymi i rozpoczęcie żywej dyskusji dotyczącej poruszonej w opracowaniu problematyki. Zapraszamy osoby, które napisały pracę magisterską związaną z młodzieżą, doktorantów, którzy rozpoczynają prace badawcze w tym obszarze i inne osoby na różnych etapach drogi zawodowej.

Każda publikacja będzie recenzowana przez przedstawiciela Rady Naukowej ściśle współpracującej z Youth in Center LAB, dzięki czemu młody badacz otrzyma konstruktywną informację zwrotną nt. swojej pracy. Można zgłaszać prace przygotowane zarówno w ramach jednej dyscypliny, jak i prace interdyscyplinarne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Rada Naukowa

Redaktor Serii

1 view

RAPORT Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

by youth 0 Comments

Jakie są modele wchodzenia absolwentów WNHiS Uniwersytetu SWPS na rynek pracy? Jaką wartość na rynku pracy ma dyplom WNHiS Uniwersytetu SWPS? Jakie znaczenie dla późniejszego przebiegu życia zawodowego ma łączenie edukacji z pracą? Jak to oddziałuje na jakość pracy, a jak na jakość edukacji?

Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w badaniu: Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu oraz łączenie edukacji z pracą realizowanym pod kierownictwem prof. Izabeli Grabowskiej finansowanym ze środków na badania statutowe Wydziału.

Od listopada 2015 do stycznia 2016 przeprowadziliśmy 41 wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych z kulturoznawcami i socjologami.

Jest nam miło podzielić się wynikami badania w raporcie, który prezentujemy poniżej:

Raport Absolwenci

Wyniki badania zaprezentujemy też podczas konferencji: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 6 czerwca, w godzinach 10.00-18.00.

6 views

ZAPOWIEDŹ: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

by youth 0 Comments

Już niedługo udostępnimy raport pt: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? będący podsumowaniem wyników badania eksploracyjnego: Losy zawodowe absolwentów WNHiS (Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych) Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu oraz łączenie edukacji z pracą, który zrealizowaliśmy pod kierunkiem prof. Izabeli Grabowskiej na przełomie 2015 i 2016 roku. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków na badania statutowe Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Badanie dotyczyło tego, jak socjologowie i kulturoznawcy z dyplomem SWPS wchodzili na rynek pracy oraz jak postrzegają swój dyplom  i wszystkie doświadczenia, które pojawiły się w tamtym czasie z perspektywy kilku lat.

Badanie zrealizowaliśmy na próbie jakościowej 41 absolwentów za pomocą pogłębionego wywiadu ustrukturyzowanego. Wyniki zaprezentujemy podczas konferencji: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą, która odbędzie się 6 czerwca w Uniwersytecie SWPS.

KONKURS DLA PRACUJĄCO-STUDIUJĄCYCH!!! ZRÓB ZJĘCIE, KTÓRE KOJARZY CI SIĘ Z PRACO-STUDIAMI!

 

0 views

PRACUJĄCO-STUDIUJĄCY: konkurs na najlepszą fotografię autorstwa studentów Uniwersytetu SWPS

13241241_10154227717831803_8060102687451504790_n
Studenci Uniwersytetu SWPS z roku na rok coraz bardziej świadomie podchodzą do rynku pracy. Starają się podejmować aktywność zawodową już od najwcześniejszych lat
studenckich. Motywacje są różne: powody ekonomiczne, chęć zdobycia doświadczenia, by w momencie ukończenia edukacji CV “nie świeciło pustkami”, niezależność, rozpoznanie zasad rynku pracy.
Jesteśmy dumni, obserwując naszych studentów w ich poczynaniach zawodowych, dlatego nadszedł czas, aby te wysiłki pokazać i nagrodzić.
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą fotografię prezentującą studentów w akcji!
Czekamy na prace fotograficzne obrazujące łączenie studiowania z pracą, wykorzystywanie kompetencji nabytych podczas edukacji w pracy lub takich, które dzięki podjętej aktywności zawodowej, wpłynęły na Twój proces kształcenia.
Czasu jest mało, ale warto! Do wygrania tematyczny kurs fotografii w Akademii Fotografii i nie tylko!
Na zgłoszenia czekamy do 29 maja 2016 pod adresem: akalinowska1@st.swps.edu.pl
Regulamin konkursu poniżej.
Wybrane prace stworzą wystawę towarzyszącą konferencji “Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą”, która odbędzie się 6 czerwca 2016 w murach Uniwersytetu SWPS.
Poniżej formularz zgłoszeniowy:
0 views

KONFERENCJA: POKOLENIE MŁODYCH DOROSŁYCH ŁĄCZĄCYCH EDUKACJĘ Z PRACĄ – PODSUMOWANIE ROKU ISTNIENIA CENTRUM

Szanowni Państwo,

Młodzi w Centrum Lab świętują rok swojego istnienia. Chcielibyśmy ten rok podsumować i zakończyć konferencją w formie nieformalno-kawiarnianej pt: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą. Będzie to wspaniała okazja do dyskusji o tym, jak to jest studiować i pracować jednocześnie, jakie doświadczenia mają w tym nasi absolwenci – socjologowie i kulturoznawcy na podstawie badania ich losów zawodowych. Wreszcie, co się zmienia pod tym kątem na przestrzeni lat i jak łączenie edukacji z pracą ma się do (późnego) wchodzenia w dorosłość w cyklu życia człowieka.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie!

Wstęp wolny. Prosimy zainteresowane osoby o rejestrację na maila: youth@swps.edu.pl

Poniżej program konferencji

Program konferencji MwC 6 czerwca 2016_FINAL-page-001 Program konferencji MwC 6 czerwca 2016_FINAL-page-002

 

2 views

Młodzi w Centrum LAB na Uniwersytecie Śląskim

by youth 0 Comments

Już w ten piątek szykuje się ciekawa dyskusja dotycząca kwalifikacji i pozycji na rynku pracy socjologów. Nie może nas tam zabraknąć! Będziemy reprezentowani przez prof. Izabelę Grabowską oraz Justynę Sarnowską.

Obie Panie zostały zaproszone do wygłoszenia referatu w sesji plenarnej. Wystąpienie dotyczyć będzie wejść na rynek pracy socjologów i kulturoznawców z dyplomem Uniwersytetu SWPS na podstawie badania eksploracyjnego, które przeprowadziliśmy na przełomie 2015 i 2016 roku.

Tematyka wpisuje się w obszar przejść.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji!

13047940_1730000213950717_4879136563363793474_o  13041120_1730000207284051_123332107850808296_o13055913_1730000210617384_4039497508835856231_o (1)13048107_1730000237284048_3485014287118849871_o

0 views

Czym jest dorosłość? DEBATA

by youth 0 Comments

O dorosłości mówi się i pisze wiele. Mimo to czasem trudno wytłumaczyć, czym właściwie ona jest, kiedy się zaczyna i po czym ją rozpoznać. W debacie organizowanej 27 kwietnia 2016 r. przez Młodzi w Centrum LAB w Warszawie głos w sprawie dorosłości zabiorą osoby najbardziej nią zainteresowane – młodzi.

Debata „Czym jest dorosłość” to platforma wymiana opinii młodych osób (18 – 29 l.) na temat szeroko rozumianej dorosłości: w jaki sposób definiować to pojęcie, co oznacza stwierdzenie „czuć się dorosłym”, jakie problemy i wyzwania wiążą się z wchodzeniem w dorosłość.

mlodziez_big

Zapraszamy na nią właśnie Ciebie – człowieku wchodzący w ten etap, a może już tam jesteś? Skąd o tym wiesz? Czy Ci to odpowiada? Przyjdź i podziel się nami swoją refleksją!

Gospodarze spotkania: Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Justyna Sarnowska, Lidia Głowacka, Daniela Hekiert, Natalia Juchniewicz

Kiedy: 27 kwietnia 2016, godzina 17:00

Miejsce: Uniwersytet SWPS, sala zielona obok kawiarni Psyche

Jak dołączyć: napisz do nas na: youth@swps.edu.pl

 

0 views