bty

Dr Paula Pustułka dołączyła do Zespołu Młodych w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS jako badaczka (Postdoctoral Researcher) w projekcie Paczki przyjaciół i migracje (NCN Sonata Bis 2016-2020).

W 2015 roku obroniła doktorat w dyscyplinie socjologii na Uniwersytecie w Bangor w Walii Północnej, gdzie otrzymała Stypendium Doktoranckie w ramach programu 125th Research Anniversary. Wcześniej z wyróżnieniem ukończyla studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (socjologia, 2009).

Dr Pustułka pracowała jako badaczka w Instytucie Socjologii UJ, gdzie realizowała projekt Transfam o polskich rodzinach transnarodowych w Norwegiii (2013-2016). W trakcie studiów doktoranckich  współpracowała m.in. z Instytutem Spraw Publicznych prowadząc badania partycypacji społecznej i politycznej Polaków na Wyspach Brytyjskich (2013), a także z Polską Akademią Umiejętności w ramach projektu o polskim szkolnictwie poza granicami kraju (2012).

Paula Pustułka opublikowała liczne prace naukowe dotyczące polskich rodzin migracyjnych w krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia), szczególnie podejmując w swoich analizach kwestie praktyk rodzinnych, migracyjnego rodzicielstwa, a także specyfiki doświadczeń mobilności wśród kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół studiów migracyjnych, socjologii rodziny, gender studies, badań nad młodymi oraz jakościowych metod badawczych.   

Wybrane publikacje:

Pustulka, P, Trąbka A (2017) Private Empowerment and Public Isolation:  Power in the Stories of Migrant ‚Mother-Poles, Identities: Global Studies in Culture and Power, Online First: doi.10.1080/1070289X.2017.1291190.

Pustulka, P, Ślusarczyk M (2016) Work-life balance in the Polish migrant families settled in Norway, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 17(3):71-91

Pustułka P (2016). Ethnic, gender and class identities of Polish migrant mothers: intersecting maternal narratives with transnationalism and integration, Social Identities, vol. 22:1, 44-61.

Pustułka P, Ślusarczyk M (2016a) Cultivation, Compensation and Indulgence: Transnational Short-term returns to Poland among three family generations. Transnational Social Review, vol.6(1-2): 78-92

Pustułka P, Ślusarczyk M. (2016b) Understanding foreign future and deconstructing Polish past: the experiences of schooling under a communist rule recollected by contemporary Polish migrants, European Education. 48:3, 220-237.

Pustulka P (2015). Virtual Transnationalism. Polish Migrant Families and New Technologies, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, vol. 3/2015, 99-122.

Pustulka P, Ślusarczyk M, Strzemecka S (2016) Polish Children in Norway: Between National Discourses of Belonging and Everyday Experiences of Life Abroad,in: Z Millei, R Imre (eds), Childhood and Nation: Interdisciplinary Engagements, New York: Palgrave Macmillan, 207-227.

Huang, L, Krzaklewska E, Pustułka P, (2016) Young Polish migrants in Norway: Education, work and settlement choice, Tidsskrift for ungdomsforskning, vol. 16(1): 63-78.

Projekty badawcze

  • Wyzwania i strategie łączenia pracy i edukacji z rodzicielstwem wśród studentów i absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS, USWPS, BST, 2017-2018.
  • Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów (SWPS; NCN)
  • Transfam: Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality (UJ, Norway Grants)
  • Polish Mothers on the Move: Gendering Migratory Experiences of Polish Women parenting in Germany and the United Kingdom (Bangor University)
  • GENERA Gender Equality Network in the European Research Area, (UJ, Horizon2020)
  • Nic o nas bez nas – partycypacja społeczna Polaków w Wielkiej Brytanii  (ISP, MSZ)
  • Review of evaluations of interventions related to violence against women and girls (DFID UK)
  • Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii – tradycja i nowoczesność (UJ, PAU)

Kontakt z mediami:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1005625,eurorodzice-czyli-jak-emigracja-zmienia-zycie-seniora.html

http://wyborcza.pl/1,155068,21241165,dlaczego-biznes-nie-jest-kobieta.html

http://www.mojanorwegia.pl/polacy-w-norwegii/jak-zmienia-sie-obraz-polskich-rodzin-w-norwegii-wypelnij-ankiete-i-odbierz-nagrody-9979.html

http://dwujezycznosc.info/?q=pl/matka-polka-czy-mo%C5%BCe-matka-intensywna