Obszary tematyczne

Przykłady projektów i współpracy

PACZKI PRZYJACIÓŁ I MIGRACJE
Przejścia z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów.
Cele: (1) Analiza problemów związanych zachowaniami młodych na rodzimym i zagranicznym rynku pracy, w tym: (1) rola miasta rodzinnego i lokalnej społeczności w przejściu z edukacji do zatrudnienia (2) rola rodziców i krewnych w przejściu z edukacji do zatrudnienia (3) rola grup rówieśniczych w procesie przejścia z edukacji do zatrudnienia (4) rola nowych mediów i internetowych sieci społecznych w procesie przechodzenia z edukacji do zatrudnienia (5) zastosowanie wiedzy na temat rynku pracy zdobytej podczas edukacji oraz zastosowanie zagranicznego doświadczenia zawodowego po powrocie do Polski.
Metodologia: Jakościowe badanie podłużne (QLS) w grupach rówieśniczych (3 fale)
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, program Sonata Bis

GEMTRA
Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne
Cele: Analiza procesu tranzycji do macierzyństwa w perspektywie długofalowej trzech pokoleń Polek mieszkających w Polsce, w tym badanie: (1) wpływu środowiska społeczno-gospodarczego na sposoby tranzycji do macierzyńska i modele rodzicielskie; (2) stosunków międzypokoleniowe w rodzinach; (3) głównych trybów tranzycji i modele macierzyństwa u pierworódek; (4) procesu stania się babcią i prababcią; (5) przepaści między ideami związanymi z zostaniem matką a rzeczywistymi praktykami społecznymi w zakresie rodzicielstwa; (6) stosunku czasu do zmiany społecznej związanej z macierzyństwem.
Metodologia: Jakościowe badanie podłużne (QLS) z pokolenia na pokolenie (2 fale)
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki Polska, Program Sonata

EduPRo
Wyzwania i strategie łączenia pracy z edukacją i z rodzicielstwem wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS
Cele: Zbadanie i przeanalizowanie aspektów związanych z łączeniem pracy, edukacji i rodzicielstwa, w tym: (1) relacje pomiędzy podjęciem studiów wyższych a posiadaniem dzieci w zakresie momentu biograficznego podjęcia studiów, motywacji do wyboru uczelni; (2) związki między rolą społeczną studenta i rolą rodzica oraz przyjrzenie się cechom, które mogą mieć wpływ na strategie i motywacje rodziców studentów; (3) ilustracja ścieżek edukacyjnych i ścieżek kariery studentów-rodziców i porównanie ich z tradycyjnymi studentami; (4) określenie największych wyzwań związanych z rodzicielstwem studentów i zdiagnozowanie potrzeb studentów Uniwersytetu SWPS w zakresie wsparcia instytucjonalnego.
Metodologia: indywidualne wywiady pogłębione
Instytucja finansująca: Dotacja Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS na badania statutowe

CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu
(współpraca z Public Policy and Management Institute na Litwie)
Cele: Zbadanie, przeanalizowanie i porównanie sytuacji młodych polskich i litewskich migrantów w odniesieniu do Brexitu, w tym: (1) różne ryzyka, jakich młodzi migranci z Polski i Litwy doświadczają w kontekście Brexitu; (2) rozwijające się konsekwencje Brexitu dla trajektorii życiowe Polaków i Litwinów, ze szczególnym uwzględnieniem wchodzenia w dorosłość; (3) określenie społecznych kotwic młodych Polaków i Litwinów w Wielkiej Brytanii; (4) porównanie migrującej młodzieży z Polski i Litwy do ich rówieśników w krajach wysyłających (5) porównanie trajektorii polskich i litewskich migrantów, którzy wrócili zza granicy.
Metodologia: (1) analiza danych wtórnych, tj. istniejących baz danych z badań; (2) wywiady asynchroniczne
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Program DAINA