Grabowska I. (2019). Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne. Warszawa: Scholar

Grabowska I., Jastrzębowska A. (2019). The impact of migration on human capacities of two generations of Poles: The interplay of the individual and the social in human capital approaches, Journal of Ethnic and Migration Studies, Special Issue. DOI: 10.1080/1369183X.2019.1679414

Pustułka P., Winogrodzka D., Buler M. (2019). Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 4(174), 139–164.

Winogrodzka D., Sarnowska J. (2019). Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(4), 130-153.

White A., Grabowska I., Kaczmarczyk P., Slany K. (2018). The Impact of Migration on Poland. London: UCL Press.

White A., Grabowska I. (2019). Social Remittances and Social Change in Central and Eastern Europe: Embedding Migration in the Study of Society. Central and Eastern European Migration Review 8(1), 33–50.

Sarnowska J., Winogrodzka D., Pustułka P. (2018). The changing meanings of work among university-educated adults from a temporal perspectivePrzegląd Socjologiczny/ Sociological Review, DOI: 10.26485/PS/2018/67.3/5

Pustułka P., Sarnowska J., Grabowska I. (2018). Grupy rówieśnicze a migracje. Rocznik Lubuski 44(1), cz. 1, 281-307.

Pustułka P., Juchniewicz N., Grabowska I. (2017). Researching peer groups with a temporal lens. Participant Recruitment ChallengesQualitative Sociological Review, 13(4), 48-69.

Grabowska I., Sarnowska J. (2017). Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnychPrzegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 6‒28.

Grabowska I., Pustułka P., Juchniewicz N., Sarnowska J., Buler M. (2017). Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical ResearchYouth Working Papers, No. 5/2017. Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Youth Research Center, ISSN: 2543-5213. Doi: 10.23809/2

Grabowska I. (2016). The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland, Europe-Asia Studies, 68(8), 1421-1440, DOI: 10.1080/09668136.2016.1233522.