Rada Naukowa

1. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Przewodnicząca Sekcji Badań nad Młodymi Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

2. dr Monika Kwiecińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3. dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS

4. dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

5. dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. Uniwersytetu SWP

6. dr Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

7. dr Anna Hełka, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach