Sylwia Barakeh

Sylwia Barakeh

Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychologia, ponadto absolwentka studiów socjologicznych (Uniwersytet SWPS) i ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Zajmuje się badaniami młodych dorosłych reprezentujących tzw. wschodzącą dorosłość (emerging adultood). W swojej pracy stawia na interdyscyplinarność nauk społecznych.

Pasjonatka teorii autodeterminacji (Self-Determination Theory) zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Badania nad autodeterminacją prowadziła m.in. wśród studentów, pośród artystów, a także w kontekście rozmaitych zaburzeń osobowości.

W ramach pracy doktorskiej pod opieką prof. Jerzego Trzebińskiego analizuje motywację do pracy u młodych w kontekście wyborów zawodowych i zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych.

Słowa kluczowe: self-determination, basic psychological needs, emerging adulthood, autonomy, reflexivity, career choices, job satisfaction, motivation