Prace o Młodych

NrObszarAutorTytułDataPDF
1/2016PrzejściaSarnowska J., Głowacka L.,
Sobaś-Mikołajczyk P., Kalinowska A.,
Wiśniewska D.,
Grabowska I.,
Jastrzębowska-Tyczkowska A.,
Łączenie edukacji z
pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?
06.2016YWP No. 1_2016
2/2016PrzejściaMalesza M.Znaczenie stażu w przebiegu dróg
edukacyjno-zawodowych młodych
Polaków. Analiza porównawcza staży w
administracji publicznej oraz w
przedsiębiorstwach
09.2016YWP No. 2_2016
3/2016PrzejściaSarnowska J.Absolwenci nauk społecznych na rynku pracy11.2016YWP No. 3_2016
4/2017PrzejściaMisztal B.Równowaga między życiem zawodowym
a prywatnym w oczach przedstawicieli pokolenia Y. Studium socjologiczne
03.2017YWP No. 4_2017
5/2017PrzejściaGrabowska I., Pustułka P., Juchniewicz N., Sarnowska J., Buler M.Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research04.2017YWP No. 5_2017
6/2017Zachowania polityczne młodych Szałkiewicz-Nowak M.Społeczne i osobowościowe uwarunkowania zachowań obywatelskich młodzieży08.2017YWP No. 6_2017
7/2017Przejścia Mleczko I.Uwarunkowania i efekty wyboru szkoły
zawodowej i technicznej przez młodych ludzi
w Polsce
09.2017YWP No. 7_2017
8/2018MigracjeMirkowska P.Drogi społeczno-zawodowe młodych kobiet
migrujących z małych miejscowości do Warszawy
09.2018YWP No. 8_2017