Zachowania polityczne młodych

Opiekun: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS

  • Potrzeba zmienności, wielotorowej stymulacji
  • Pęknięcia młodego pokolenia (20 i 30)
  • Młody prekariat (praca jako kluczowe hasło wyborcze)