Paczki przyjaciół & migracje

Zespół

f3IMG_1661

Dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, Kierownik Projektu
Dr Paula Pustulka, Badacz Post-doc  (full time)
Dr Natalia Juchniewicz, Badacz Post-doc (not full time)
Dr Justyna Sarnowska, Doktorant, Stypendysta NCN, Koordynator prac terenowych
Mgr Dominika Winogrodzka, Doktorant, Stypendysta NCN
Mgr Marta Buler, Doktorant, Współpracownik
Izabela Mleczko, Doktorant, Współpracownik

Metodologiczny Konsultant: Emerytowana Profesor Bren Neale, Professor of Life course and Family Research, University of Leeds;
Konsultacja merytoryczna: Professor Anne White, Professor of Polish Studies and Social and Political Science, School of Slavonic and Eastern European Studies, University College London.

BIURO: S211

Dni pracy projektowej: Poniedziałek-Wtorek

IMG_0070

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny