Maria Mondry

Studentka psychologii klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Katowicach.  Trzykrotna lauretka Nagrody VIS (społeczny i naukowy). Otrzymała dwukrotnie Stypendium Rektora SWPS w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017.

Uczestniczyła aktywnie w ogólnopolskich interdyscpilnarnych konferencjach naukowych, m.in:

  • “Technologiczno- społeczne oblicza XXI wieku” Kraków, AGH. 03/2016.
  • “Ciało, ciału, ciałem” Katowice, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 06/2016.
  • “Psychodebiuty” Kraków, UJ. 12/2016.

W swojej działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim rozwojem osobowości człowieka w kontekście rewolucji technologicznej, zjawiskami społecznymi obejmującymi młodych w Internecie oraz budowaniem bliskich więzi   poprzez portale oraz aplikacje randkowe.

Interesuje się również zaburzeniami osobowości. Odbyła praktyki kliniczne na oddziałach psychiatrycznych w Toszku i Lublińcu. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu seksualności młodego człowieka oraz diagnozy zaburzeń osobowości.

Obecnie prowadzi studencki zespół badawczy zajmujący się cyberprzemocą wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Udział w projektach badawczych:

Projekt INKLA: 03/2015-10/2015

Głównym założeniem było promowanie nauk społecznych poprzez aktywne działanie młodzieży w badaniach partycypacyjnych zajmujących się obszarem społeczności szkolnych. Do zadań młodych należało samodzielne przeprowadzenie badań oraz opracowanie i zaprezentowanie wyników w szkołach.

Projekt Cyberprzemoc wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 03/216 – nadal

Przeprowadzenie badań za pomocą metod jakościowych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy stykają się bezpośrednio z problemem cyberprzemocy i mogą go najlepiej zdefiniować. Projekt naukowy składa się z kilku etapów i finalnie zostanie podsumowany konferencją interdyscyplinarną dotyczącą rewolucji technologicznej w kontekście młodych osób.

Publikacje:

Mondry, M., Wójcik, M. (2017) Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poznań: Czasopismo Psychologiczne.

Inne: Współzałożyciel, obecnie członek KN: “Psychointerpretacje” w Katowicach