Maria Mondry

Maria Mondry

 

Psycholog- specjalność kliniczna.

Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS na kierunku Psychologia, absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Pracę doktorską pisze pod kierunkiem prof. Danuty Rode, zajmując się stylami myślenia przestępczego u kobiet skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy.

W swojej działalności naukowej zajmuje się zjawiskiem przemocy (przemoc rówieśnicza, przemoc w bliskich związkach).

Na co dzień pracuje jako specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodku Pomocy Społecznej oraz prowadzi zajęcia ze studentami psychologii.

Interesuje się również zaburzeniami osobowości. Odbyła liczne praktyki i staże kliniczne na oddziałach psychiatrycznych w Toszku i Lublińcu. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu zaburzeń osobowości.

Słowa kluczowe: domestic violence, bullying, peer groups, personality disorder,  female crime