Zespół badawczy

Dr Paula Pustułka – Kierownik projektu,
Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr) oraz Bangor University w Wielkiej Brytanii (doktorat). Jej zainteresowania badawcze obejmują przemiany w obrębie rodzin, gender studies, migracje i mobilność, a także metodologię badań jakościowych.

Mgr Marta Buler – Badaczka
Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS

Absolwentka socjologii UW, badawczo interesuje się socjologią rodziny oraz studiami migracyjnymi.