O nas

Młodzi w Centrum LAB

Młodzi w Centrum LAB (Youth Research Center) to ośrodek naukowy wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS i prowadzący interdyscyplinarne badania w obszarze studiów nad młodymi. Centrum nie tylko zrzesza naukowczynie i naukowców na różnych etapach karier, ale też aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie aktywizacji młodych ludzi.

Tematyka Badań
stosowane metodologie
MŁODZI W CENTRUM LAB

Dołącz do nas już teraz!

Celem Centrum jest nawiązanie trwałej, przyszłościowej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i think-tankami. Centrum jest gotowe aplikować we współpartnerstwie o granty, realizować seminaria, spotkania, działania aktywizacyjne i budować hub.